Your address will show here +12 34 56 78
Aktualności, dla rodziców, dla uczniów

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.

Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.Szczegóły poniżej:

Dobry Start – plakat

Dobry Start – ulotka

Więcej informacji na stronie https://www.mpips.gov.pl/DobryStart


0

Aktualności, dla rodziców, dla uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny Poradnik bezpiecznego wypoczynku. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

 
Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.
0

dla rodziców

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Forma spotkania

Data

Godzina

Dla kogo

1

Spotkanie z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami

14.09.2017

16.00

Klasy maturalne LO i Technikum

17.00

Klasy pierwsze LO i Technikum

Spotkanie z wychowawcami

16.00

Klasy drugie LO oraz drugie i trzecie Technikum

2

Konsultacje indywidualne z wychowawcami oraz wszystkimi nauczycielami

9.11.2017

16.00-17.00

Wszystkie klasy

22.03.2018

3

 

Spotkanie z wychowawcą oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami

14.12.2017

16.00

Wszystkie klasy

18.04.2018

16.00

Klasy maturalne LO i Technikum

11.06.2018

16.00

Wszystkie klasy

 
Nauczyciele odbywają cotygodniowe konsultacje wg harmonogramu dostępnego na stronie szkoły

0

dla rodziców, dla uczniów, Konsultacje

Harmonogram konsultacji nauczycielskich w roku szkolnym 2017/2018

(dla rodziców i uczniów)


Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Numer sali

Adamczyk-Antulis Edyta

wtorek

15:45-16:30

100

Albrycht Małgorzata

czwartek

15:00-15:45

109

Antosiak Aneta

poniedziałek

15:45-16:30

307

Barczyk Ewa

wtorek

14:10-14:55

105

Barczyk Zyta

wtorek

15:00-15:45

biblioteka

Baron Artur

poniedziałek

7:10-7:55

304

Bober Aleksandra

poniedziałek

14:10-14:55

309

Cannizzo Olga

czwartek

15:45-16:30

207

Cios Ewa

wtorek
środa

15:45-16:30

206

Dąbrowska Natalia

wtorek

15:00-15:45

302

Dragan Magdalena

wtorek

15:00-15:45

200

Famulska Katarzyna

poniedziałek

14:15-15:00

Sala gimn.

Gaik Paulina

wtorek

14:10-15:45

202

Goździk Tomasz

środa

07:10-07:55

301

Herman Adam

poniedziałek

15:45-16:30

Sala gimn.

Herman Małgorzata

piątek

07:15-08:00

204a

Jakubus Anna

piątek

15:00

104a

Janus Maciej

piątek

14:10-14:55

 

Jaróżek Joanna

czwartek

7:15 – 8:00

104

Jendykiewicz Agnieszka

piątek

7:10-7:55

303

Kaca Rafał

poniedziałek

15:00-15:45

P3

Kania Jakub

piątek

14:10-14:55

P3

Kawulok Halina

piątek

8:00-8:45

109

Konsek Krzysztof

środa

15:50-16:35

105

Krautwurst Alina

czwartek

14:10-14:55

201A

Król-Piekarczyk Anna

poniedziałek

środa

13:20- 14: 05

8:00- 8:45

307

Krupa Joanna

piątek

14:10-14:55

202

Ligas Joanna

wtorek

15:45-16:30

100A

Łojkowski Andrzej

piątek

8:00-8:45

305

Malczewska Jolanta

wtorek

7:15-8:00

308

Mazur Andrzej

piątek

15:45-16:30

Sala gimn.

Nowak Paweł

środa

15:45-16:30

Sala gimn.

Ogierman Izabela

poniedziałek

wtorek

14:10-14:55

15:00-15:45

101

101

Pająk Anna

poniedziałek

15:00-15:45

103

Piecha Monika

wtorek 
wtorek 
środa  
8:00-8:45
8:50-9:35
8:00-8:45
sala 108 kl. 2L i 2T
sala 108 kl. 3F
sala 107 kl. 3R

Pietrzyk Katarzyna

piątek

14:10-14:55

207

Pyrchała Janina

poniedziałek

15:00-15:45

104

Rokowska Małgorzata

środa

15:00-15:45

207

Sozańska Irena

wtorek

czwartek

8:00-8:45

15:45-16:30

P3

P3

Staniec Damian

poniedziałek

15:00-15:45

205

Staroń Zdzisława

środa

15:00-15:45

204

Szczurek Katarzyna

wtorek

15:45-16:30

Sala gimn.

Szkołda Agnieszka

wtorek

środa

15:00–15:45

15:00-15:45

104

104

Świerkocka Beata

środa

15:00-15:45

301

Tetla Dariusz

wtorek

15:00-15:45

104

Tyniecka Urszula

środa

15:00-15:45

306/308

Wala Anita

wtorek

15:00-15:45

103

Wychrystenko Michał

czwartek

16:15-17:00

Sala gimn.

Zeh-Wypasek Agnieszka

wtorek

8:00-8:45

201A

Zimończyk Aleksandra

poniedziałek

środa

15:00- 15:45

15:00- 15:45

107

107 

0

Przypominamy o ubezpieczeniu uczniów!

Od 21 sierpnia 2017 w naszej szkole, wzorem lat ubiegłych, będzie możliwość ubezpieczenia się w ramach ofert ubezpieczenia od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, szczegółowe informacje zostaną podane na stronie szkoły – w dniu 21 sierpnia 2017.

Rodzicom, którzy w poprzednim roku szkolnym ubezpieczali uczniów we własnym zakresie przypominamy, że zakupu ubezpieczenia należy dokonać najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, tak by uniknąć przerwy w ubezpieczeniu dziecka. Ochrona rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu składki.

Pobierz
0

dla rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: Mirosław Lomania
Z-ca przewodniczącego: Dorota Michalska
Sekretarz: Monika Koterzyna-Wiśniewska

Wpłaty na Radę Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach prosimy kierować na rachunek w Banku Spółdzielczym w Żorach.  W tytule przelewu podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Nr konta: 82 8456 0009 2001 0026 4460 0001

0