KA229 " Virtual Innovation Centre" (2018 - 2020)

KA229 ” Virtual Innovation Centre” (2018 – 2020)KA229 ” Virtual Innovation Centre” (2018 – 2020)


Opis projektu KA229 „Career without borders”

Program: Erasmus + 

Akcja KA 2: Partnerstwa strategiczne dla szkół. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 

Tytuł projektu: ‘Virtual Innovation Centre’, Centrum Wirtualnych Innowacji. 

Data rozpoczęcia: 1 listopada 2018r. 

Czas trwania projektu: 24 miesiące 

Data zakończenia: 31 października 2020r. 

Organizacja aplikująca projekt: Stredna odborna skola obchodu a sluzieb – szkoła średnia w Słowacji 

Organizacje biorące udział w projekcje: Stredna odborna skola obchodu a sluzieb, Słowacja; Zespół Szkół Nr 2 w Żorach, Polska; 1st Vocational Lyceum of Heraklion, Grecja; IIS Filipp Botazzi, Włochy 

 Główny cel: wspieranie szkół w procesie edukacyjnym, wprowadzenie innowacyjnych metod mających na celu zapobieganie opuszczaniu przez uczniów szkoły na wczesnym etapie edukacji, umożliwienie rozwinięcie kompetencji i umiejętności, które pozwolą uczniom szkół europejskich, w szczególności tym, którzy doświadczają dyskryminacji, stawić czoło wymaganiom przyszłego rynku pracy. 

Szczegółowe cele: 

 • Stworzenie wirtualnego centrum innowacji (o nazwie VIC) na platformie Moodle oraz Twinspace 
 • Zaplanowanie i zrealizowanie 4 warsztatów w trakcie spotkań roboczych. 
 • Przeprowadzenie 3 lekcji przez skype 
 • Upowszechnianie efektów pracy w lokalnych mediach, na stronach internetowych, ulotkach, plakatach, broszurach. 
 • Wprowadzenie najnowszych trendów edukacyjnych, wprowadzenie metod: blended learning, flipped classroom, CLILL i CALL. 
 • Przeszkolenie uczniów w zakresie pisania business planu, zakładania firmy, tworzenia nazwy, logo firmy, sloganu oraz reklamy. 
 • Stworzenie grupy uczniów oraz nauczycieli w każdej szkole partnerskiej, która będzie odgrywała rolę koordynatorów. 
 • Nawiązanie kontaktów z rynkiem pracy, firmami i instytucjami w środowisku lokalnym. 
 • Udoskonalenie umiejętności językowych oraz umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną. 
 • Udoskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli. 
 • Wspieranie innych szkół borykających się z problemami dyskryminacji etnicznych, rasowych czy religijnych. 
 • Promowanie zasad sprawiedliwego rynku oraz ekologii. 

Opis projektu: 

Wszystkie szkoły partnerskie doszły do wniosku, że w wielu krajach europejskich rośnie liczba absolwentów nie potrafiących poradzić sobie na rynku pracy, a bezrobocie wśród młodych ludzi jest szczególnie wysokie. Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że uczniom, w szczególności tym, którzy borykają się z problemami etnicznymi, rasowymi i religijnymi, brakuje motywacji by osiągnąć sukces zawodowy i często opuszczają szkołę na bardzo wczesnym etapie edukacji, co w konsekwencji często prowadzi do zwiększenia przestępstwa wśród młodocianych.  Stwierdza się, że problem tkwi w systemie edukacji, której brakuje nowoczesnych metod, umożliwiających rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, współpracy, dobrej komunikacji, wiedzy finansowej. Należałoby wyszukiwać wśród uczniów niekonwencjonalnych talentów oraz wyposażyć w wiedzę, jak założyć własną firmę adekwatną do zapotrzebowania europejskiego rynku pracy. 

Projekt ‘Virtual Innovation Centre’, Centrum Wirtualnych Innowacji, został stworzony z myślą o uczniach szkół średnich w wieku 17-18 lat, którzy stoją u progu swojego startu zawodowego. Partnerzy projektu to głownie szkoły ukierunkowane zawodowo, szkoły, których uczniowie to nastolatkowie z rodzin o niskim standardzie życia, z trudnościami w nauce, doświadczający dyskryminacji etnicznej lub religijnej, mieszkający z dala od centrów finansowych i przemysłowych. Projekt zachęca do dialogu pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy. Poprzez wprowadzenie innowacyjnych strategii zwiększy młodym obywatelom Unii Europejskiej szanse na rynku pracy. Dzięki współpracy z nauczycielami i uczniami z różnych środowisk kulturowych, firmami i przedsiębiorstwami, doświadczą oni uczucia przynależności do społeczności europejskiej, nauczą się pokonywać strach, zdobędą motywację i cenne doświadczenia, które w przyszłości mogą umożliwić im pracę na arenie międzynarodowej.  

Głównym zadaniem projektu będzie stworzenie wirtualnych modułów na platformie Moodle, o nazwie VIC ‘Virtual Innovation Centre’. Cały materiał zawarty na platformie będzie udostępniony online i posłuży jako wsparcie dla szkół borykających się z wyżej wymienionymi problemami. Umieszczone w module innowacyjne metody, takie jak blended learning, flipped classroom, CLILL i CALL, pomogą młodym ludziom rozwinąć umiejętności, które są istotne w zdobywaniu kariery zawodowej, nauczą kreatywności, rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji językowej.  

Projekt potrwa 2 lata i będzie obejmował  jedno spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli we Włoszech oraz 4 wizyty robocze w krajach szkół partnerskich: w Polsce, we Włoszech, w Grecji oraz Słowacji.  

Podczas każdej z wizyt roboczych stworzone zostaną 2 moduły, które następnie zostaną umieszczone na Platformie Moodle oraz Twinspace. W sumie powstanie 8 modułów dostępnych na skalę światową. Materiał będzie składał się z wykładów, prezentacji, zadań interaktywnych, kart pracy, testów samooceny i wiele innych. W przerwie między wizytami w krajach partnerskich szkoły zaangażują się w przygotowanie i realizację 3 lekcji przez skype, umożliwiając w ten sposób szerszemu gronu uczniów i nauczycieli uczestnictwo w projekcie.  

Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę jak napisać business plan, założyć własną firmę, przestrzegając przy tym zasad sprawiedliwego rynku oraz ekologii oraz promując lokalnych dostawców. Jednocześnie zostaną przeszkoleni w zakresie tworzenia nazwy, logo firmy, sloganu oraz reklamy. Poznają różnorodne techniki marketingowe, nauczą się jak zadbać o swoje finanse, odkryją swoje zdolności. Dowiedzą się również jak skutecznie korzystać z nowoczesnych urządzeń i aplikacji technologicznych, co w dobie cyfrowej jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego. 

Podsumowując, projekt wpłynie na zwiększenie kompetencji szkół, kompetencji metodologicznych nauczycieli, ich umiejętności językowych oraz zdolności posługiwania się technologią komunikacyjną, jak również przyszłą karierę zawodową uczniów oraz zwiększenie ich możliwości na rynku pracy. 

 
Więcej informacji pod linkiem:

https://www.tuzory.pl/wiadomosci,zs-nr-2-final-projektu-virtual-innovation-centre,wia5-3277-20128.html

https://www.tuzory.pl/wiadomosci,nowy-projekt-tischnera-nauczyciele-spotkali-sie-we-wloszech,wia5-3277-17158.html

https://www.tuzory.pl/tag,projekt-erasmus-virtual-innovation-center-w-zorach,tag4-22629.html
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań[Podział zawijania tekstu] 

Termin 

Zadanie 

 

październik 2018 (przygotowania) 

Powołanie zespołu projektowego w każdej ze szkół partnerskich 

 

 

Stworzenie kącika Erasmus+ w szkole 

 

 

listopad 2018 

C1 Spotkanie nauczycieli we Włoszech 

 26-30.11.2018 

 

 

Utworzenie VIC (Wirtualnego Centrum Innowacji) 

 

 

grudzień 2018 

Projekt w prasie (o spotkaniu we Włoszech); uaktualnienie kącika Erasmus+; strony internetowej, Facebook, strony szkoły 

 

 

styczeń – luty 2019 

Przygotowania do wizyty szkół partnerskich w Polsce 

 

marzec 2019 

C2 Wizyta robocza w Polsce.  

 

 

Utworzenie na platformie VIC Modułu 1: MARKET RESEARCH oraz modułu 2: BUSINESS PLAN 

 

 

marzec – kwiecień 2019 

Projekt w prasie (o wizycie w Polsce); uaktualnienie kącika Erasmus+; strony internetowej, Facebook, strony szkoły 

 

 

maj 2019 

P1 Wirtualne zadanie 1 (lekcja przez skype): BEHIND THE BRAND 

 

 

listopad 2019 

C3 Wizyta robocza we Włoszech 

 

 

Utworzenie na platformie VIC Modułu 3: BUSINESS ENTITIES oraz modułu 4: ESTABLISHING THE COMPANY 

 

listopad – grudzień 2019 

Projekt w prasie (o wizycie we Włoszech); uaktualnienie kącika Erasmus+; strony internetowej, Facebook, strony szkoły 

 

 

styczeń 2020 

P2 Wirtualne zadanie 2 (lekcja przez skype): INTERNATIONAL BUSINESS CALENDAR 

 

 

marzec 2020 

C3 Wizyta robocza w Grecji (Kreta) 

 

 

Utworzenie na platformie VIC Modułu 5:THE TITLE / THE SLOGAN / THE LOGO oraz modułu 6: THE POWER OF COMMERCIAL 

 

marzec – kwiecień 2020 

Projekt w prasie (o wizycie w Grecji); uaktualnienie kącika Erasmus+; strony internetowej, Facebook, strony szkoły 

 

 

maj 2020 

P3 Wirtualne zadanie 3 (lekcja przez skype): MONEY AND STATISTICS 

 

 

wrzesień 2020 

C4 Wizyta robocza w Słowacji 

 

 

Utworzenie na platformie VIC Modułu 7: BUDGET / FINANCES; OPENING A BUSINESS BANK ACCOUNT oraz modułu 8:TAXES; SOCIAL AND HEALTH INSURANCE LEVIES 

 

 

październik 2020 

Projekt w prasie (o wizycie w Słowacji); uaktualnienie kącika Erasmus+; strony internetowej, Facebook, strony szkoły 

 

 

listopad 2020 

Raport końcowy 

 

 

 

Szczegółowy opis zadań: 

C1 Spotkanie nauczycieli we Włoszech – listopad 2018. W związku z rozpoczęciem projektu. 

 • Poznanie się. 
 • Zatwierdzenie harmonogramu zadań. 
 • Podpisanie umowy partnerstwa, która będzie zawierała wszystkie zadania i obowiązki wynikające z udziału w projekcie. 
 • Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod edukacyjnych oraz urządzeń ICT. 
 • Poznanie zasad pracy na platformie MOODLE, dzielenie się pomysłami. 
 • Zaplanowanie czterech wizyt roboczych, przygotowanie materiałów oraz scenariuszy. 

 

C2 Wizyta robocza w Polsce – marzec 2019. 

Spotkanie szkół partnerskich będzie przebiegało pod nazwą dwóch modułów w Wirtualnym Centrum Innowacji (VIC): MARKET RESEARCH oraz BUSINESS PLAN 

 • Techniki badania rynku pracy 
 • Tworzenie badań satysfakcji klienta 
 • Kwestionariusze online (badanie wybranego produktu) 
 • Prezentacje w PREZI, HAIKU DECK, POWTOON, WINK, SLIDESNACK 
 • Pisanie business planu 
 • Jarmark business planów (prezentacje powstałych planów)  – nagrodzenie 3 najlepszych 
 • Publikacje w VIC 

 

C3 Wizyta robocza we Włoszech – listopad 2019. 

Spotkanie szkół partnerskich będzie przebiegało pod nazwą dwóch modułów w Wirtualnym Centrum Innowacji (VIC): BUSINESS ENTITIES oraz ESTABLISHING THE COMPANY. 

 • Wprowadzenie pojęcia działalności gospodarczej, tworzenie analizy SWOT 
 • Zakładanie firmy 
 • Tworzenie interaktywnej broszury 
 • Jak unikać biurokracji? 

 

C4 Wizyta robocza w Grecji – marzec 2020. 

Spotkanie szkół partnerskich będzie przebiegało pod nazwą dwóch modułów w Wirtualnym Centrum Innowacji (VIC): THE TITLE / THE SLOGAN / THE LOGO oraz THE POWER OF COMMERCIAL. 

 • Tworzenie nazwy firmy 
 • Projektowanie logo oraz sloganu firmy 
 • Tworzenie reklam przy użyciu nowoczesnej technologii 
 • Recenzja reklamy (prezentacje i konkurs) 

 

C5 Wizyta robocza w Słowacji – wrzesień 2020. 

Spotkanie szkół partnerskich będzie przebiegało pod nazwą dwóch modułów w Wirtualnym Centrum Innowacji (VIC): BUDGET / FINANCES; OPENING A BUSINESS BANK ACCOUNT oraz TAXES; SOCIAL AND HEALTH INSURANCE LEVIES. 

 • Poznanie źródeł finansowych swojego biznesu 
 • Otwarcie konta bankowego (analiza możliwości i zdolności) 
 • Porównanie systemów podatkowych oraz pobierania ubezpieczenia w poszczególnych krajach 
 • Ewaluacja całego projektu, analiza platformy VIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author


Avatar