Your address will show here +12 34 56 78
Egzamin maturalny – sesja poprawkowa

W dniu 20 sierpnia w naszej szkole odbędą się egzaminy poprawkowe z matury pisemnej oraz matury ustnej.
Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00, zbiórka o godzinie 8.30. 
Listy z nazwiskami oraz wykaz numerów sal dla zdających dostępny w szkole. 
Przypominamy również o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty). 
Terminy egzaminów poprawkowych z przedmiotów – 27 sierpnia 2019 (wtorek), godzina 8:00.

Matematyka Sala 108 oraz Sala 107

Język angielski Sala 104 

 
 

 

 

 
Harmonogram WDŻ na stornie:

WDŻ