Informacje dodatkowe

Informacje dodatkoweInformacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w styczniu   2023r.

 

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

  • – dokument tożsamości
  • – przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

  • – dokument tożsamości
  • – przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
  • – kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

 

Author


Avatar