Informacje dodatkowe

Planowane terminy egzaminów w roku szkolnym 2023/2024


Planowane terminy egzaminów zawodowych – styczeń 2024 (sesja zimowa) oraz czerwiec 2024 (sesja letnia), Podstawa 2017, Podstawa 2019

 

STYCZEŃ 2024 (SESJA ZIMOWA)

Podstawa 2017

12 stycznia 2024 (piątek) – egzaminy praktyczne  typu „dk”  AU 23. s. 209

Podstawa 2019

(klasy V maturalne technikum oraz poprawki) – tzw. terminy „główne”.

09 stycznia 2024 (wtorek) – egzaminy praktyczne  typu „d”     

Kwalifikacje: SPL 04, SPL 03, HGT 08, HGT 06  – klasy V maturalne technikum

Kwalifikacje: SPL 01, HGT 03 (poprawki).

12 stycznia 2024 (piątek) – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera)

godz. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 – klasy: EKA 05 Ve, SPL 04. VL, SPL 03 VP,  HGT 08.

13 stycznia 2024 (sobota!) – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera)

godz. 8:00, 10:00,  – klasy VF AUD 05, Vh HGT 06 ( plus poprawki).

16 stycznia 2024 (wtorek) – egzaminy praktyczny „dk”    AUD 05, klasa VF

09 stycznia 2024 (wtorek)  – egzaminy praktyczny „dk”    AUD 02.  (poprawki)

17 stycznia 2024 (środa)- egzaminy praktyczny „dk”   EKA 05, klasa Ve

11 stycznia 2024 (czwartek) – egzaminy praktyczny „dk”   EKA 04 (poprawki)

W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzw. Obowiązkowość przystąpienia do egzaminu zawodowego dla uczniów – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem promocji do klasy wyższej lub nieukończeniem szkoły.

Proszę wychowawców o przypomnienie tych informacji uczniom oraz rodzicom na zebraniach.


Terminy dodatkowe 29-30 stycznia 2024 (ferie zimowe!).

Uwaga!

Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego). Zgodę na termin dodatkowy wydaje tylko Dyrektor OKE po zaakceptowaniu zwolnienia lekarskiego oraz wniosku ucznia/opiekuna.CZERWIEC 2024 (SESJA LETNIA)

Podstawa 2019

(klasy III technikum po szkole podstawowej oraz poprawki) – tzw. terminy „główne”.

03 czerwca 2024 (poniedziałek) – egzaminy praktyczne  typu „d”

07 czerwca 2024 (piątek)  – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera),

godz. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 – klasy III e, III L, III H, III T

godz. 8:00 – budynek KSSENON klasa III A (automatyk)

08 czerwca 2024 (sobota!)  – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera),

godz. 8:00, 10:00 – III F, III P (plus poprawki)

 

04 czerwca 2024 (wtorek) – – egzaminy praktyczny „dk”    AUD 02, klasa 3F

12 czerwca 2024 (środa) – – egzaminy praktyczny „dk”    AUD 05 (poprawki)

13 czerwca 2024 (czwartek) – – egzaminy praktyczny „dk”    EKA 04, klasa III e

14 czerwca 2024 (piątek) – – egzaminy praktyczny „dk”    EKA 05, (poprawki)

18 czerwca 2024 (wtorek) – – egzaminy praktyczny „wk” (t. automatyk budynek KSSENON – klasa IV a t. automatyk)


Terminy dodatkowe 27-28 czerwca 2024.(wakacje letnie)!

Egzaminy typu „dk” (dokumentacja komputerowa) –  dotyczą tylko zawodu technik ekonomista oraz technik fotografii i multimediów,

Zawody  typu „d” (dokumenty) – zawody technik logistyk, t. hotelarstwa, t. portów i terminali,

 t. organizacji obsługi.

Egzaminy typu „wk” (wykonanie komputerowe) –  dotyczą zawodu technik automatyk.

 

Szczegółowe informacje dotyczące godzin rozpoczęcia egzaminów, numery sal itp. zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 


 

Author


Avatar