Informacje dodatkowe

Planowane terminy egzaminów Czerwiec 2023Planowane terminy egzaminów zawodowych

czerwiec 2023 (sesja letnia)

Podstawa 2019


W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzw. Obowiązkowość przystąpienia do egzaminu zawodowego dla uczniów – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem promocji do klasy wyższej lub nieukończeniem szkoły.
Proszę wychowawców o przypomnienie tych informacji uczniom oraz rodzicom na zebraniach.

 

Uwaga!
Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego). Zgodę na termin dodatkowy wydaje tylko Dyrektor OKE po zaakceptowaniu zwolnienia lekarskiego oraz wniosku ucznia/opiekuna.


CZERWIEC 2023 (SESJA LETNIA)

Podstawa 2019

(klasy III  technikum po szkole podstawowej oraz poprawki) – tzw. terminy „główne”.

 

01 czerwca 2023 (czwartek)  – egzaminy praktyczne  typu „d”

02 czerwca 2023 (piątek)  – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera),

godz. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – klasy trzecie oraz poprawki.

 

06 czerwca 2023 (wtorek) – – egzaminy praktyczny „dk”     AUD 02,  klasa 3F

12 czerwca 2023 (poniedziałek) – – egzaminy praktyczny „dk”     AUD 05 (poprawki)

13 czerwca 2023 (wtorek) – – egzaminy praktyczny „dk”     EKA 04,  klasa III e

14 czerwca 2023 (środa) – – egzaminy praktyczny „dk”     EKA 05,  (poprawki)

Terminy dodatkowe 28-29 czerwca 2023.(wakacje letnie)!

Egzaminy typu „dk” (dokumentacja komputerowa) dotyczą tylko zawodu technik ekonomista oraz technik fotografii i multimediów, pozostałe zawody to typ „d” (dokumenty).
Szczegółowe informacje dotyczące godzin rozpoczęcia egzaminów, numery sal itp. zostaną podane w późniejszym terminie.Author


Avatar