Aktualności, Projekt rządowy

Projekty rządowe

W związku z realizacją programu „Aktywna Tablica – edycja 2020, -2021” w Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera i II Liceum Ogólnokształcący im. ks. prof. J. Tischnera zostały zakupione trzy notebooki, trzy projektory multimedialne, dwie dotykowe tablice interaktywne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” został wyznaczony szkolny e – koordynator do koordynowania działań w zakresie TIK i powołano nauczycielski zespół zadaniowy ds. wykorzystania TIK, który wspiera dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. W każdym oddziale Technikum i II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera prowadzone są zajęcia edukacyjne w wymiarze, co najmniej 5 godzin średnio w każdym tygodniu nauki, z wykorzystaniem TIK.

Nauczyciele naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w wielu lekcjach otwartych np. z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, przedmiotów zawodowych podczas, których wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu. Prowadzimy szereg szkoleń wykorzystujących TIK w nauczaniu np. projekt „Lekcja: Enter!”, których celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w ich pracy. Nauczyciele stale doskonalą swoje umiejętności z zakresu technologii informacyjnej uczestnicząc w szkoleniach oraz współpracują z nauczycielami stosującymi TIK w ramach międzyszkolnej sieci szkół. Szkolny e – koordynator uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez WOM w Katowicach w ramach sieci szkół uczestniczących w programie „Aktywna Tablica” – edycja 2021.

 

Szkolny e-koordynator

Edyta Adamczyk- Antulis