Uncategorized

Zasady pracy biblioteki w czasie pandemii

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

od dnia 01.09.2021 w związku z zagrożeniem COVID 19

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo obowiązują następujące zasady:

  1. Na terenie biblioteki szkolnej należy mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m.*
  2. Nie będzie możliwości korzystania z czytelni.
  3. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do zbiorów na półkach.
  4. Książki można wypożyczyć lub oddać codziennie w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
  5. Zgodnie z rekomendacją MEiN, MZ i GIS wszelkie materiały papierowe podlegają  48-godzinnej kwarantannie. W związku z powyższym książki i inne zasoby będą odpisane z konta czytelnika oraz odłożone na właściwe miejsce dopiero po 2 dniach.
  6. Biblioteka nie przyjmuje do odwołania żadnych darów.

* Punktu 1 nie stosuje się do uczniów i nauczycieli odbywających lekcje w bibliotece. Obowiązują wytyczne określone w ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I ZASAD ZACHOWANIA PODCZAS PRZERW.

Author


Avatar