Your address will show here +12 34 56 78
Aktualności, Projekt


 

EFS 2014 – 2020 

Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory 

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs 

Celem tego projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Żorach oraz w trzech żorskich szkołach podstawowych: SP 15 z Oddziałami Sportowymi, SP 6 im. Tadeusza Kościuszki i SP 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego. Projekt obejmie grupę 502 uczniów i 172 nauczycieli z tych szkół. 

W ramach tego projektu  zaplanowano: 
– organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową,  kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów 
– organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE 
-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli 
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych 

Wartość projektu: 1 320 268,64 zł 

Wartość dofinansowania: 1 188 241,78 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości  1 122 228,34 zł 

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 31.12.2022 r. 

 

0

Aktualności, Projekt

Szkoła będzie współpracować ze swoimi odpowiednikami w Słowacji, Włoszech  i Grecji, opracowując sposoby rozwijania wśród uczniów szkół europejskich kompetencji i umiejętności, które pozwolą im stawić czoło wymaganiom przyszłego rynku pracy. Otworzą się możliwości wyjazdów zagranicznych oraz zdobywanie kolejnych doświadczeń językowych i kulturowych.

0

Aktualności, Projekt

 

W kwietniu i maju 2018 roku młodzież Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach miała okazję uczestniczyć w miesięcznych praktykach zagranicznych, realizowanych z projektu POWER VET Wiedza Edukacja i Rozwój, w angielskim mieście Portsmouth. Projekt nosił nazwę „Nowe doświadczenia szansą na przyszłość”. W praktykach udział brali uczniowie klas logistycznych, ekonomicznych oraz eksploatacji portów i terminali. Podczas stażu uczniowie uczyli się pracy w grupie, odpowiedzialności oraz samodzielności, a przede wszystkim życia w obcojęzycznym kraju, co świetnie wpłynęło na ich umiejętności języka angielskiego oraz umiejętność budowania relacji z obcymi ludźmi a także odpowiedniego zachowania się w niespodziewanych sytuacjach. 

Umiejętności oraz wiedza praktyczna stażystów zostały zweryfikowane przez mentorów oraz pracodawców, którzy wyrażali wspaniałe opinie na temat naszych uczniów, wystawiając im tym samym oceny celujące z odbytych stażów. Nasi praktykanci z Technikum Ekonomicznego zajmowali się wieloma różnymi pracami, m.in. przygotowywaniem towarów do sprzedaży, wyszukiwaniem danych brytyjskich firm oraz wysyłaniem i odbieraniem korespondencji firm. Natomiast uczniowie Technikum Logistycznego i Technikum Eksploatacji Portów i Terminali zajmowali się obsługą klienta i przyjmowaniem towarów, etykietowaniem ich oraz późniejszym załadunkiem na środek transportu.

Uczniowie w czasie wolnym poznawali obyczaje oraz kulturę Anglii, spacerując po Portsmouth, natomiast w weekendy zwiedzali wiele znanych zabytków oraz miast takich jak Londyn i Brighton.

    

 
0

Aktualności, Projekt

18 maja 2018 r. w Kinie na Starówce w Żorach, odbyło się kolejne spotkanie „Przedsiębiorczość droga do sukcesu”, którego organizatorem był Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera. Impreza odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żory oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Pan Waldemar Socha Prezydenta Miasta Żory, Pani Bożena Dąbrowska Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żory, Pan Stanisław Ratajczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, Pan Andrzej Zabiegliński Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pan Arkadiusz Tomaszewski Prezes Zarządu Nowe Miasto Żory Sp. z o.o, Pan dr Władysław Świątek Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Pani Renata Bartecka Dyrektor Banku Zachodniego WBK Żory, Pani Irena Ficek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan dr inż. Tomasz Zieliński dziekan Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wydział zamiejscowy w Rybniku, Pan dr Aleksander Wolski Dziekan Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Żorach, Pan dr hab. Bernard Witek z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Pani Beata Kopczyńska Rzecznik Prasowego Rejonu Województwa Śląskiego ZUS Rybnik oraz opiekunowie wraz z uczniami: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki, Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego, Gimnazjum nr 3 im. Kuronia, Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 6 im. Polskich Olimpijczyków, a także Publiczne Gimnazjum z Suszca.

Gościem specjalnym spotkania był Pan Krzysztof Korwin-Piotrowski polski reżyser i scenarzysta.

Prelekcje wygłosili między innymi: Pan Andrzej Zabiegliński nt: „Dobry adres – KSSENON” nawiązując do srok, jako ptaków o upadkach i wzniesieniach oraz dążeniu do postawionych sobie celów. Dyrektor ZUS oddział w Rybniku dyrektor Władysław Świątek mówił w swej prelekcji o przyszłości i wiedzy jaką powinien posiadać każdy człowiek wkraczający w dorosłość.

Po krótkiej przerwie został przeprowadzony wywiad z gościem specjalnym Panem Krzysztofem Korwin- Piotrkowskim na temat jak można połączyć pasję z życiem zawodowym. Młodzież miała możliwość zapoznania się z jego twórczością: Warszawa Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gliwickie lata Tadeusza Różewicza, Z Gliwic do Paryża — Wojtek Pszoniak, Oskarowe kostiumy Barbary Ptak, Kinderlager Pogrzebin.
 
Na zakończenie spotkania młodzież Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera, która wróciła z praktyk z Anglii realizowanych w ramach projektu pod tytułem „Nowe doświadczenia moją przyszłością” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej POWER VET Wiedza Edukacja i Rozwój podzieliła się swoim doświadczeniem.

Spotkanie było lekcją wiedzy, młodzi ludzie usłyszeli o tym, że warto się kształcić oraz jakimi powinni być pracownikami, czego mogą oczekiwać po żorskim rynku pracy, czego oczekują od nich pracodawcy. Młodzież miała możliwość wysłuchania najlepszych praktyków – podsumowuje pomysłodawczyni spotkania Joanna Krupa.

Szkoła otrzymała status szkoły „Dobrej praktyki” w ramach konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” Tytuł praktyki: „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”- w obszarze współpraca szkoły z otoczeniem.0

Aktualności, Projekt, Wymiana

Zakończyła się czternasta polsko – niemiecka wymiana młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach z Georg-Forster-Gymnasium Miasta Kamp-Lintfort pn. „Nasza wielokulturowa europejska tożsamość”. W wymianie uczestniczyło 13 uczniów z Polski oraz 13 uczniów z Niemiec. Opiekę nad grupą niemiecką sprawowali nauczyciele: dr Renate Seidel i Irina Müller, a nad grupą polską Anita Wala.


Goście z Kamp-Lintfort poznali nasz region, uczestniczyli w wielu spotkaniu integracyjnych, zapoznali się z polskim systemem nauczania. W ramach programu zorganizowano wycieczkę do Krakowa, gdzie uczestnicy zwiedzali Wzgórze Wawelskie, Stare Miasto oraz Muzeum Sztuki Współczesnej i do Oświęcimia, gdzie zwiedzili były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Muzeum Auschwitz-Birkenau.


Grupa wzięła także udział w warsztatach w Muzeum Miasta Żory na tematy „Śląsk w Średniowieczu” i „Nasza Tożsamość” oraz w zajęciach językowych „Job requirements and cases of discrimination in the modern job market“. W ramach projektu uczniowie przedstawiali rodzinne miasto z punktu widzenia młodego europejczyka, zwracając uwagę na jego atrakcyjność. Młodzież odwiedziła również „Muzeum Śląskie” i centrum Katowic, poznała stolicę Śląska oraz jego historię i bogate tradycje.


Podczas wymiany uczniowie wraz z opiekunami zostali uroczyście przyjęci w Urzędzie Miasta Żory. Goście otrzymali drobne upominki. Pani Anna Ujma wyraziła radość z powodu kontynuacji wymiany szkolnej i życzyła powodzenia w dalszej realizacji projektu. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem. 

Organizatorzy zadbali również o ciekawe zajęcia rekreacyjno-sportowe. Młodzież odwiedziła Jumpcity w Katowicach oraz spędziła słoneczną niedzielę w Ustroniu, udając się szlakiem górskim na Czantorię. To spotkanie było idealną możliwością do sprawdzenia swoich umiejętności językowych, przełamania barier i uprzedzeń oraz do poznania po prostu nowych przyjaciół.
Dużą atrakcją wymiany jest bogaty program zwiedzania i zajęcia rekreacyjne, uczniowie sami są współautorami programu przygotowując różne prezentacje oraz dokumentując przebieg wymiany w formie filmu. Wieloletnie doświadczenia pozwalają zaobserwować większą motywację uczniów do nauki języków obcych, otwartość na świat, ogładę i swobodę w kontaktach z obcokrajowcami. Te projekty są szkołą tolerancji, świadomego i pozbawionego kompleksów współżycia w jednoczącej się Europie.
Podsumowując, można by powtórzyć za uczestnikami wymiany alles dobrze, a raczej alles bardzo dobrze. Projekt pozwolił zacieśnić kontakty i zapewnił wiele niezapomnianych wrażeń.

Wymiana uzyskała dofinansowanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
0

Aktualności, Projekt

Od 5 marca do 10 marca 2018 r. młodzież Zespołu Szkół nr 2 w Żorach przebywała w Atenach w Grecji. Wizyta robocza była ostatnim etapem realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+ „Ready, Steady, Work!”

W realizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 od 2016 roku projekcie biorą udział szkoły z Chorwacji, Hiszpanii, Luksemburga i Grecji. Młodzi ludzie poznają się, dzielą własnym doświadczeniem i uczą się wzajemnego poszanowania oraz tolerancji wobec różnic i odmienności kulturowych.

Tym razem czwórka uczniów wraz z opiekunkami, brała udział w pracach projektowych, realizowanych w formie warsztatów kształtujących i doskonalących kompetencje zawodowe i językowe w Atenach. Tematem przewodnim zajęć przeprowadzonych w greckiej szkole były „Umiejętności komunikacyjne”, umiejętności pracownika, niezwykle pożądane przez pracodawców.

Żorscy uczniowie oraz  ich międzynarodowi koledzy poznawali zasady dotyczące efektywnej komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, odkrywali tajniki mowy ciała, doskonalili umiejętności budowania pozytywnych relacji w kontaktach z komisją kwalifikacyjną.

Nauczycielki Zespołu Szkół Nr 2 w Żorach, Anna Jakubus oraz Izabela Ogierman, prowadziły lekcje otwarte, w której wzięła udział cała społeczność międzynarodowa, zaproszeni dyrektorzy szkół w Atenach, nauczyciele oraz przedstawiciele organizacji edukacyjnych. W trakcie zajęć zrealizowany został temat „CV oraz list motywacyjny, czyli autoprezentacja na papierze”. Prezentacja zasad skutecznego życiorysu oraz wzorowego listu motywacyjnego została uzupełniona o praktyczne warsztaty doskonalące umiejętność wykonania Europass CV online przy wykorzystaniu pracowni komputerowych oraz Internetu.

Podczas tygodniowego pobytu w Grecji żorzanie poznali historię kraju, zwyczaje jego mieszkańców, bogate dziedzictwo kulturowe regionu, zasmakowali kuchni śródziemnomorskiej. Goszczeni przez greckie rodziny mieli możliwość nawiązywania bliższych relacji i przyjaźni. Wraz z całą grupą międzynarodową uczniowie odwiedzili kilka instytucji i organizacji, których myślą przewodnią było wsparcie młodych ludzi, dając im możliwość skonfrontowania oczekiwań oraz wymagań na rynku pracy.


Weronika G. – uczestniczka wymiany, tak opisuje swoje wrażenia po powrocie do Żor:

Nasz pierwszy dzień w Atenach rozpoczęliśmy apelem na placu przed szkołą. Poznaliśmy zwyczaj tamtejszej szkoły. Bowiem po powitaniu przez dyrektora Greccy uczniowie zwykli się modlić przed rozpoczęciem lekcji. Po apelu udaliśmy się do klas naszych przyjaciół, aby zobaczyć, w jaki sposób przebiegają zajęcia w greckiej szkole. Mimo obcego języka, wszyscy wiedzieliśmy co oznacza liczba Pi. koła, trójkąty i kwadraty. Wszystko to wydawało się takie samo, jak na naszej geometrii! Następnie udaliśmy się do szkolnej auli na zajęcia warsztatowe. Wszyscy uczestnicy programu brali czynny udział w zajęciach. Poznaliśmy tajniki dobrej prezentacji nas samych przy ubieganiu się o przyszłą pracę. 

Drugi dzień rozpoczęliśmy tak, jak pierwszy. Jednak po apelu od razu ruszyliśmy do działania na auli szkolnej. Koncentrowaliśmy się na osiąganiu naszych wizji, celów oraz dobrych relacji z ludźmi. Pracowaliśmy tak do godziny 11:00. Następnie udaliśmy się do EOPPEP. Jest to międzynarodowa organizacja zajmująca się kwalifikacją oraz doradztwem zawodowym, wspomagając ludzi młodych w swych planach i osiąganiu wymarzonej kariery. Po krótkim wykładzie dobraliśmy się w grupy różnych narodowości. Opracowywaliśmy cechy swoich partnerów, a następnie we współpracy z nauczycielami i pozostałymi grupami wybieraliśmy poszczególne umiejętności, dostosowując je do zawodów, jakimi moglibyśmy się zajmować z przytoczonymi umiejętnościami. Z naszym językiem było coraz lepiej, nawet do Polaków zwracaliśmy się po angielsku. Czuliśmy się jak jedna, wielka rodzina…


Swoje odczucia na temat udziału w projekcie wyraził także Marceli:

Dzień trzeci od pierwszej chwili otwarcia oczu zapowiadał się dobrze. Po zjedzeniu śniadania wraz z nowo poznanym kolegą wybraliśmy się na warsztaty. Następnie odbyła się długo wyczekiwana przez nas wycieczka do starożytnego miasta położonego na wysokim wzgórzu w Grecji, mianowicie na Akropol. Pogoda była idealna na zwiedzanie, dużo słońca oraz bezchmurne niebo. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy na temat tak zwanego „górnego miasta”. W muzeum nieopodal oglądaliśmy odzyskane fragmenty figur Bogów Greckich a także poznaliśmy ich historie. Cały wyjazd to niezapomniane przeze mnie przeżycie, był to mój pierwszy i na pewno nie ostatni taki wyjazd !

Agnieszka pisze:

Poranek 8 marca zaczął się pięknie. Promyki słońca dały mi pozytywną energię, która jest bardzo ważna na sam początek dnia. Po obfitym śniadaniu udałam się z Mariną, goszczącą mnie, do szkoły. Domy były wysokie, białe z balkonami. Obok nich znajdowało się wiele drzew z cytrynami oraz mandarynkami. Patrząc na wprost można było zauważyć niesamowity widok wysokich gór. Po dotarciu na miejsce zaczęły się zajęcia grupowe dotyczące tego, co tak naprawdę każdy z nas chce robić w życiu. Została przedstawiona prezentacja przez p. Ogierman oraz p. Jakubus. Następnie na komputerach opracowywaliśmy własne CV. Było to bardzo przydatne doświadczenie dla mnie. Dzięki temu wzbogaciłam się w większą wiedzę, która na pewno będzie mi potrzebna za parę lat. Po południu udaliśmy się na Uniwersytet Biura Kariery w Pireusie.

 Przyjaciele których poznałam,  jak i rodzina Mariny na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Warto chociaż raz w życiu przeżyć taka przygodę. Jestem bardzo zadowolona z całego pobytu w Grecji.


Ostatni dzień w Grecji relacjonuje Weronika J. :

Wszyscy uczestnicy projektu wraz z nauczycielami, którzy czuwali nad nami przez cały czas, wyruszyli do miasta położonego na półwyspie Peloponez – Napflio. Gdy przybyliśmy na miejsce mieliśmy okazję zwiedzić Twierdzę Palamidi. Później delektowaliśmy się czasem wolnym, który przeznaczyliśmy na rozkoszowanie się urokiem Greckiego morza, zajadając się pysznymi lodami, śmiejąc się z żartów, śpiewając piosenki oraz grając na gitarze. Po powrocie do Aten wróciliśmy do domów goszczących.

Myślę, że nikt z nas nie zapomni tego wspaniałego czasu, który razem spędziliśmy.

 

Ostatni wyjazd projektu ”Ready! Steady! Work” jest planowany na przełomie czerwca i lipca. Tym razem nauczyciele „Tischnera” polecą do Chorwacji. Jak zapowiada Anna Jakubus – koordynator projektu, będzie to niewątpliwie okazja do ponownego spotkania oraz podsumowania i ewaluacji projektu.

Izabela Ogierman
0

Aktualności, Projekt


Wyjazd zorganizowany w ramach p
rojektu „Nowe doświadczenia szansą na przyszłość”  – nr projektu: 2016-1-PL01-KA1025025563I GRUPA WYJAZDOWA DO WIELKIEJ BRYTANII

W DNIACH: 8.04-6.05.2018 R.

1.     

Glücklich Aleksandra

Ekonomista

3 E

2.     

Wawrzyczek Anna

Ekonomista

3 E

3.     

Kajzerek Dominika Iwona

Ekonomista

3 E

4.     

Rudy Adriana

Ekonomista

3 E

5.     

Szpak Ewa Teresa

Ekonomista

3 E

6.     

Pruciak Aleksandra Danuta

Ekonomista

3 E

7.     

Moric Daria Dominika

Logistyka

3 L

8.     

Niesłańczyk Natalia Patrycja

Logistyka

3 L

9.     

Lomania Kinga Edyta

Logistyka

3 L

10.  

Szulik Dominika Łucja

Logistyka

3 L

11.  

Koch Dawid Damian

Logistyka

3 L

12.  

Spendel Antonii Wojciech

Logistyka

3 L

13.  

Motyka Michał Piotr

Logistyka

3 L

14.  

Słowiak Paweł Kamil

Logistyka

3 L

15.  

Krupiński Maciej Stanisław

Logistyka

3 L

16.  

Klaja Magdalena

Ekonomista

2 E

17.  

Wawszczyk Nikoleta Weronika

Ekonomista

2 E

18.  

Słabik Patrycja Teresa

Porty i terminale

2 D/RII GRUPA WYJAZDOWA DO WIELKIEJ BRYTANII

W DNIACH: 6.05-2.06.2018 R.

1.     

Kloc Katarzyna Barbara

Ekonomista

3 E

2.     

Spendel Weronika Małgorzata

Ekonomista

3 E

3.     

Wziętek Michalina Maria

Ekonomista

3 E

4.     

Boryś Natalia Magdalena

Ekonomista

3 E

5.     

Hajruddinowa Kamilla

Logistyka

3 L

6.     

Skaźnik Dawid Jan

Logistyka

3 L

7.     

Kozieł Paweł Stanisław

Logistyka

3 L

8.     

Świerczek Łukasz

Logistyka

3 L

9.     

Koczar Szymon

Ekonomista

2 E

10.  

Baron Robert

Ekonomista

2 E

11.  

Krawczyk Łukasz

Ekonomista

2 E

12.  

Han Kacper

Ekonomista

2 E

13.  

Skrobol AdrIan

Ekonomista

2 E

14.  

Bartoszek Filip

Logistyka

2 L

15.  

Trześniewski Dominik

Logistyka

2 L

16.  

Szymała Kamil

Logistyka

2 L

17.  

Urbańska Weronika

Porty i terminale

3 D/T

18.  

Brocka Martyna Karolina

Porty i terminale

3 D/T

 

LISTA REZERWOWA

1.         

Jakubów Patryk

Logistyka

III L

2.        

Ziółkowski Damian

Logistyka

II L

 

 


0

Skip to content