dla rodziców

Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: M. Lomania
Z-ca przewodniczącego: L. Maciejewski
Sekretarz: B. Zniszczoł

Wpłaty na Radę Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach prosimy kierować na rachunek w Banku Spółdzielczym w Żorach.  W tytule przelewu podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Nr konta: 82 8456 0009 2001 0026 4460 0001