dla rodziców

Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: Mirosław Lomania
Z-ca przewodniczącego: Dorota Michalska
Sekretarz: Monika Koterzyna-Wiśniewska

Wpłaty na Radę Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach prosimy kierować na rachunek w Banku Spółdzielczym w Żorach.  W tytule przelewu podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Nr konta: 82 8456 0009 2001 0026 4460 0001