KA2229 " Career without borders" ( 2020 - 2022)

KA229 ” Career without borders” ( 2020 – 2022)


KA229 ” Career without borders” ( 2020 – 2022)
Opis projektu KA229 „Career without borders”

Projekt KA229 “Kariera bez granic”

Projekt realizowany od 01.11.2020 do 31.10.2022 obejmujący współpracę międzynarodową pięciu szkół średnich z Polski, Portugalii, Łotwy, Włoch i Cypru. Projekt skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół średnich w krajach, które borykają się z problemem bezrobocia wśród młodych. W krajach, w których w procesie nauczania nie kształtowane są kompetencje miękkie, a uczniowie nie są wyposażeni w odpowiednią wiedzę jak skutecznie radzić sobie na rynku pracy.

Głównymi celami przedsięwzięcia są kształtowanie wśród uczniów umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie i rozwijanie kariery zawodowej oraz wyposażenie nauczycieli w odpowiednią wiedzę merytoryczną i narzędzia, które pozwolą im wspierać uczniów w tym procesie. Działania projektowe obejmować będą mobilności podczas, których realizowane będą poszczególne moduły dotyczące rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji, umiejętności współpracy, zakładania własnej firmy oraz rozwiązywania problemów. Wszystkie aktywności projektowe będą oparte o zaawansowana technologię informatyczną przy użyciu platformy Moodle Platform oraz eTwinning. Nauczyciele będą korzystać z metody kształcenia łączącej tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Ponad to, uczniowie będą mieli okazję nieustannie szlifować język angielski w praktyce, nawiązać nowe kontakty, poznać różnorodne kulturowo i kulinarnie zakątki świata.

http://„Tischner” w Żorach: uczniowie dowiedzą się jak rozwijać karierę. Rusza nowy projekt • www.tuzory.p

Author


Avatar