Your address will show here +12 34 56 78
OFERTA EDUKACYJNA

 

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasy ogólnokształcące

Dwie klasy z rozszerzeniem z języka angielskiego, drugim językiem obcym jest język francuski/język niemiecki. Ponadto do wyboru dwa rozszerzenia spośród następujących przedmiotów: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia i chemia. * (warunkiem stworzenia grupy międzyoddziałowej będzie udział w niej co najmniej 10 uczniów).

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik logistyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka. Języki obce: język angielski. Perspektywa pracy: krajowe i międzynarodowe firmy spedycyjne, informatyka, telekomunikacja, handel i usługi. Kompetencje dodatkowe: kurs wózków widłowych, udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, staże i praktyki zagraniczne. Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: logistyka@zs2zory.pl

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik ekonomista

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka. Język obce: język angielski. Perspektywa pracy: biura rachunkowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, prace związane z prowadzeniem gospodarki, sprawy księgowo-rozliczeniowe oraz kadrowo-płacowe w komórkach organizacyjnych, finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, stowarzyszenia i fundacje, własny biznes - prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Kompetencje dodatkowe: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, wykonywanie analiz oraz sporządzanie sprawozdań, obsługa specjalistycznych programów komputerowych, tworzenie dokumentacji finansowej w programach komputerowych. Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: ekonomia@zs2zory.pl

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik organizacji turystyki

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski. Języki obce: język angielski. Perspektywa pracy: biura podróży, obiekty zakwaterowania noclegowego, informacja turystyczna, porty lotnicze - obsługa pasażerska, animacje dla dzieci – klasa patronacka Akademii Rainbow, pilot wycieczek, ośrodki sportu i rekreacji, centra konferencyjno kongresowe. Kompetencje dodatkowe: uczeń zdobędzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie obsługi klienta w rożnych sektorach turystycznych, - możliwość uzyskania certyfikatu Akademii Rainbow – animator czasu wolnego, przegotowanie do pracy zagranicznej w ośrodkach wypoczynkowych w całej Europie, umiejętność konsultowania doradzania związana z wyborem oferty turystycznej oraz zorganizowanie imprezy turystycznej może imperez turystycznych. Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: turystyka@zs2zory.pl

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik automatyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka. Języki obce: język angielski. Perspektywa pracy: zakłady przemysłowe przy konserwacji i naprawie instalacji automatyki przemysłowej, firmy instalujące układy automatyki, warsztaty naprawy sprzętu automatyki, specjalnych placówkach handlujących urządzeniami automatyki, firmy, które prowadzą montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych Kompetencje dodatkowe: projektowanie instalacji automatyki przemysłowej, budowanie instalacji automatyki przemysłowej, eksploatowanie i konserwowanie instalacji automatyki przemysłowej, sterowanie systemami opartymi na technologii światłowodowej, monitorowanie bieżącej pracy urządzeń wyposażonych w systemy automatycznego sterowania, diagnozowanie usterek występujących w systemy automatycznego sterowania, testowanie rozwiązań prototypowych, opiniowanie projektów Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: automatyk@zs2zory.pl

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik eksploatacji portów i terminali

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski. Języki obce: język angielski. Perspektywa pracy: stanowiskach obsługi pasażerów (dworce, lotniska), portach lotniczych, morskich i rzecznych, terminalach przeładunkowych (kolejowych, samochodowych), agencji celnej, działach transportowo-spedycyjnych przedsiębiorstw. Kompetencje dodatkowe: planowanie i wykonywanie prac związanych z eksploatacją portów i terminali, organizowanie prac związanych z eksploatacją środków transportu, umiejętność kompleksowej obsługi podróżnych w portach i terminalach, organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach, umiejętność prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków. Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: portyiterminale@zs2zory.pl

Skip to content