Your address will show here +12 34 56 78
OFERTA EDUKACYJNA

 

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa medialno-prawna z elementami kryminalistyki

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia lub WOS do wyboru Języki obce: język angielski i język francuski Perspektywa pracy: placówki edukacyjno- medialno-prawne oraz mundurowe. Kompetencje dodatkowe: lingwistyczne (biegła znajomość języków), poszerzona znajomość prawa, umiejętność analizy i interpretacji różnego rodzaju tekstów kultury, wiadomości z zakresu prawa. Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: medialnoprawny@zs2zory.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa analityczno-badawcza z elementami dietetyki

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski Języki obce: język angielski i język niemiecki Perspektywa pracy: zakres rozszerzony przedmiotów przyrodniczych pozwala podjąć studia na kierunkach; medycznych, kosmetologia, weterynaria, ochrona środowiska, biotechnologia Kompetencje dodatkowe: udział w warsztatach we współpracy z licznymi instytucjami naukowymi, zapoznanie z praktycznymi metodami eksperymentalno-badawczymi mającymi zastosowanie w takich dziedzinach jak kryminalistyka, mikrobiologia, analityka środowiska, pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko pojętej nauki o żywieniu człowieka, dietetyki i problemach z tym związanych Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: analitycznobadawczy@zs2zory.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa lingwistyczna

Klasa lingwistyczna Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski lub język francuski do wyboru oraz matematyka lub biologia do wyboru Języki obce: język francuski i język angielski. Perspektywa pracy: tłumacz przysięgły, dziennikarz, polityk, pracownik międzynarodowej organizacji, różne sektory gospodarki (turystyka i hotelarstwo, firmy logistyczne, sektor IT , HR i marketing, administracja oraz Public Relations.) Kompetencje dodatkowe: przygotowanie do zdawania egzaminów potwierdzających kompetencje językowe (zdobywanie certyfikatów językowych), przygotowanie do podjęcia dalszego kształcenia na uczelniach międzynarodowych, przygotowanie do podjęcia studiów m.in. na kierunkach: filologia, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna, mechanika, matematyka stosowana, współpraca z firmą Sopra Steria Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: lingwistyczna@zs2zory.pl

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik logistyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka Języki obce: język angielski i język niemiecki Perspektywa pracy: krajowe i międzynarodowe firmy spedycyjne, informatyka, telekomunikacja, handel i usługi Kompetencje dodatkowe: kurs wózków widłowych, udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, staże i praktyki zagraniczne Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: logistyka@zs2zory.pl

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik ekonomista

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka Język obce: język angielski i język niemiecki Perspektywa pracy: biura rachunkowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, prace związane z prowadzeniem gospodarki, sprawy księgowo-rozliczeniowe oraz kadrowo-płacowe w komórkach organizacyjnych, finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, stowarzyszenia i fundacje, własny biznes - prowadzenie własnej działalności gospodarczej Kompetencje dodatkowe: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, wykonywanie analiz oraz sporządzanie sprawozdań, obsługa specjalistycznych programów komputerowych, tworzenie dokumentacji finansowej w programach komputerowych Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: ekonomia@zs2zory.pl

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik hotelarstwa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski Języki obce: język angielski i język niemiecki Perspektywa pracy: hotele, ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiska, pensjonaty, praca w różnych instytucjach na stanowisku recepcjonistki, gastronomia Kompetencje dodatkowe: uczeń otrzymuje bardzo szeroki wachlarz kompetencji począwszy do obsługi gości w obiektach noclegowych, przygotowania i wydawania śniadań przez realizację usług dodatkowych w hotelarstwie, uczniowie otrzymują możliwość ukończenia certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich, somelierskich w ramach współpracy z Akademią Kelnerską Grzegorza Górnika z Puław, kształcenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wpajane są zasady kodeksu etyki hotelarza Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: hotelarstwo@zs2zory.pl

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik organizacji turystyki

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski Języki obce: język angielski i język włoski Perspektywa pracy: biura podróży, obiekty zakwaterowania noclegowego, informacja turystyczna, porty lotnicze - obsługa pasażerska, animacje dla dzieci – klasa patronacka Akademii Rainbow, pilot wycieczek, ośrodki sportu i rekreacji, centra konferencyjno kongresowe Kompetencje dodatkowe: uczeń zdobędzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie obsługi klienta w rożnych sektorach turystycznych, - możliwość uzyskania certyfikatu Akademii Rainbow – animator czasu wolnego, przegotowanie do pracy zagranicznej w ośrodkach wypoczynkowych w całej Europie, umiejętność konsultowania doradzania związana z wyborem oferty turystycznej oraz zorganizowanie imprezy turystycznej może imperez turystycznych Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: turystyka@zs2zory.pl

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik fotografii i multimediów

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski Języki obce: język angielski i język niemiecki Perspektywa pracy: prowadzenie własnej działalności usługowej, praca w firmie fotograficznej, zatrudnienie w branżach i instytucjach wykorzystujących fotografię, redakcje prasowe, agencje reklamowe, telewizja, policja, placówki naukowo-techniczne, archiwa oraz sektor e-usług Kompetencje dodatkowe: specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką powielaniem i publikowaniem obrazów, oraz realizacją projektów multimedialnych z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu, utrwalaniem obrazów metodami tradycyjnymi lub cyfrowymi, wykonuje zdjęcia architektury, obiektów architektonicznych, osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: fotografia@zs2zory.pl

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik eksploatacji portów i terminali

l Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski Języki obce: język angielski i język niemiecki Perspektywa pracy: stanowiskach obsługi pasażerów (dworce, lotniska), portach lotniczych, morskich i rzecznych, terminalach przeładunkowych (kolejowych, samochodowych), agencji celnej, działach transportowo-spedycyjnych przedsiębiorstw Kompetencje dodatkowe: planowanie i wykonywanie prac związanych z eksploatacją portów i terminali, organizowanie prac związanych z eksploatacją środków transportu, umiejętność kompleksowej obsługi podróżnych w portach i terminalach, organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach, umiejętność prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: portyiterminale@zs2zory.pl

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik automatyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka Języki obce: język angielski i język niemiecki Perspektywa pracy: zakłady przemysłowe przy konserwacji i naprawie instalacji automatyki przemysłowej, firmy instalujące układy automatyki, warsztaty naprawy sprzętu automatyki, specjalnych placówkach handlujących urządzeniami automatyki, firmy, które prowadzą montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych Kompetencje dodatkowe: projektowanie instalacji automatyki przemysłowej, budowanie instalacji automatyki przemysłowej, eksploatowanie i konserwowanie instalacji automatyki przemysłowej, sterowanie systemami opartymi na technologii światłowodowej, monitorowanie bieżącej pracy urządzeń wyposażonych w systemy automatycznego sterowania, diagnozowanie usterek występujących w systemy automatycznego sterowania, testowanie rozwiązań prototypowych, opiniowanie projektów Więcej informacji możesz uzyskać pisząc pad adres: automatyk@zs2zory.pl

Skip to content