o szkole, wyróżnione

Dyrekcja

 


Janina Satława – dyrektor szkoły


Małgorzata Albrycht – wicedyrektor


Janina Pyrchała – wicedyrektor

Cyprian Tyrański – wicedyrektor 

Robert Osiński – kierownik kształcenia praktycznego