o szkole, wyróżnione

Dyrekcja

 

mgr Janina Satława – dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Albrycht wicedyrektor

mgr Janina Pyrchała – wicedyrektor