Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawową sukcesu europejskiej szkoły” (2016 - 2017)

KA1 ” ,,Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawową sukcesu europejskiej szkoły” (2016 – 2017)KA1 ” ,,Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawową sukcesu europejskiej szkoły” (2016 – 2017)

Kolejne zagraniczne mobilności

pracowników ZS Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach!

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu w Akcji KA1Mobilność Edukacyjna. Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera z projektem Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawową sukcesu europejskiej szkoły” znalazł się na 11 pozycji listy rankingowej zdobywając 97 na 100 możliwych punktów, i otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. O tym jak wielka była konkurencja świadczy fakt, że w konkursie wzięło udział 700 szkół z całej Polski, natomiast zatwierdzonych zostało tylko 150 wniosków.

 

Głównym celem noworealizowanego projektu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz niemieckim, zwiększenie kompetencji i umiejętności międzykulturowych oraz poziomu wiedzy i edukacji w zakresie pracy z uczniami w zespołach międzynarodowych i różnorodności kulturowej. Uczestnicy projektu to nauczyciele języków obcych, języka polskiego, przedmiotów zawodowych oraz dwie sekretarki.

W ramach realizacji projektu odbędą się dwie mobilności w miesiącu sierpniu:

-Pierwsza mobilność będzie dotyczyła 10 pracowników. Wyjadą oni na kurs metodyczno – kulturowy na Maltę.

-Druga mobilność to wyjazd 2 nauczycieli do Wiednia w celu doskonalenia języka niemieckiego.

 

Od września 2016 roku rozpocznie się właściwa realizacja projektu, intensywne wdrażanie oraz upowszechnianie rezultatów.

Działania projektowe będą miały na celu uwrażliwianie na problemy globalne poprzez prowadzenie różnorodnych akcji profilaktycznych wspierających wzrost poziomu wiedzy i zrozumienia zagadnień związanych z wielokulturowością aby zapobiegać konfliktom społecznym. Dlatego planujemy zrealizować szereg działań na rzecz edukacji międzykulturowej dotyczącej współpracy międzynarodowej szkoły. Pragniemy zmniejszyć poziom uprzedzeń i stereotypów w stosunku do obcokrajowców oraz podjąć trudny temat, jakim jest znalezienie dla nich miejsca w naszym społeczeństwie, – mówi Anna Jakubus, koordynator Projektu.

W czasie zagranicznych wyjazdów pracownicy będą mogli także poznać różne modele zarządzania i funkcjonowania szkół w krajach europejskich, wymienić doświadczenia z nauczycielami różnych narodowości. Zdobyta wiedza i umiejętności, poznane zasady know-how w ramach dzielenia się dobrymi praktykami za granicą zostaną przekazane nauczycielom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie – dodaje.

 

Warto dodać, że to już drugi projekt realizowany przez szkołę w ciągu dwóch ostatnich lat. W czasie wakacji 2015r. grupa 18 pracowników Zespołu Szkół Nr 2 w ramach czternastodniowego wyjazdu będącego efektem projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” wzięła udział w zajęciach językowych w Irlandii.

Pisali o nas:

https://www.tuzory.pl/wiadomosci,nauczyciele-8222-tischnera-8221-ruszaja-na-malte-i-wieden,wia5-3277-12520.html#!


https://www.tuzory.pl/wiadomosci,kolejne-wyjazdy-pracownikow-8222-tischnera-8221,wia5-3277-12469.html

Author


Avatar