Job shadowing w Tischnerze

Job shadowing w Tischnerze

Job shadowing w Tischnerze

W ramach otrzymanej akredytacji w programie Erasmus+ w dn. 22.01.24-26.01.24 ZS nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera gościł dwie nauczycielki z Hiszpanii z miejscowości Caudete. Panie obserwowały zajęcia lekcyjne oraz zapoznały się z polskim systemem edukacji. Celem job shadowing były kompetencje osobiste i społeczne, edukacja ekologiczna i prozdrowotna oraz integracja wielokulturowej społeczności szkolnej. Nauczyciele zdobywali doświadczenie i wymieniali się dobrymi praktykami. Był to czas obfitujący w nawiązywanie nowych kontaktów, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym naszego regionu oraz kosztowanie przysmaków kulinarnych kuchni śląskiej. Obserwacja pracy przyniosła wymierne korzyści dla każdej ze szkół w postaci mobilności uczniów, które niedługo się odbędą.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.