dla uczniów

Egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY w roku szkolnym 2023/2024O egzaminie (formuła 2019) – ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie na stronie OKE Jaworzno. Więcej informacji na stronie CKE.

Harmonogram  przeprowadzania egzaminu zawodowego w poszczególnych zawodach (podstawa programowa 2019).


Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2024 r.:   formuła 2019


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2024 r.Przydatne adresy:


Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) – j.w.

Kwalifikacje w zawodzie – Testy zawodowe online i arkusze – rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych. Wyniki, klucze i odpowiedzi.

Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna)

Wnioski i druki


UWAGA!!!


Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy, do którego obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2012.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017 to:

– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,

– obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,

– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,

– jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.