dla uczniów

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy 2022 

Harmonogram kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach:
Egzaminy zawodowe – czerwiec 2022 r. [więcej]

Ogólny harmonogram:

po gimnazjum [więcej]po szkole podstawowej [więcej]


Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

formuła 2017 [więcej]formuła 2019 [więcej]

UWAGA!!!
Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017.Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,- obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,- jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 r.


formuła 2017 [więcej] formuła 2019 [więcej]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

formuła 2017 [więcej]formuła 2019 [więcej]

Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
formuła 2017 [więcej]formuła 2019 [więcej]

Przydatne adresy:

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym [link]
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym [link]
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej [link]
Kwalifikacje w zawodzie – testy zawodowe online i arkusze praktyczne do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie [link]