dla uczniów

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy 2023

Harmonogram kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach:

Planowane terminy egzaminów zawodowychstyczeń 2023 (sesja zimowa) oraz czerwiec 2023 (sesja letnia)

Podstawa 2019 STYCZEŃ 2023 (SESJA ZIMOWA)

Podstawa 2019 (klasy IV maturalne technikum po gimnazjum oraz poprawki) – tzw. terminy „główne”.

09 stycznia 2023 (poniedziałek) – egzaminy praktyczne typu „d”
Kwalifikacje: SPL 04, SPL 03, HGT 08, HGT 06 – klasy IV maturalne technikum po gimnazjum
Kwalifikacje: SPL 01, HGT 03 (poprawki).

10 stycznia 2023 (wtorek) – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera)
godz. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 – klasy: 4hg, 4rg, 4Lg, 4Fg.

11 stycznia 2023 (środa) – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera)
godz. 8:00, 10:00, 12:00, – klasy 4dg, 4eg, poprawki.

12 stycznia 2023 (czwartek) – egzaminy praktyczny „dk” AUD 02, klasa 4Fg (poprawki)

14 stycznia 2023 (sobota)! – egzaminy praktyczny „dk” AUD 02, klasa 4F (poprawki)

16 stycznia 2023 (poniedziałek – ferie zimowe)! – egzaminy praktyczny „dk” AUD 05, klasa 4Fg

17 stycznia 2023 (wtorek – ferie zimowe)! – egzaminy praktyczny „dk” EKA 05, klasa 4eg.

W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzw. Obowiązkowość przystąpienia do egzaminu zawodowego dla uczniów – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem promocji do klasy wyższej lub nieukończeniem szkoły. Proszę wychowawców o przypomnienie tych informacji uczniom oraz rodzicom na zebraniach.

Terminy dodatkowe 30-31 stycznia 2023.

Uwaga! Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego). Zgodę na termin dodatkowy wydaje tylko Dyrektor OKE po zaakceptowaniu zwolnienia lekarskiego oraz wniosku ucznia/opiekuna.

CZERWIEC 2023 (SESJA LETNIA)

Podstawa 2019 (klasy III technikum po szkole podstawowej oraz poprawki) – tzw. terminy „główne”.

01 czerwca 2023 (czwartek) – egzaminy praktyczne typu „d”

02 czerwca 2023 (piątek) – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera),
godz. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – klasy trzecie oraz poprawki.

06 czerwca 2023 (wtorek) – – egzaminy praktyczny „dk” AUD 02, klasa 3F

12 czerwca 2023 (poniedziałek) – – egzaminy praktyczny „dk” AUD 05 (poprawki)

13 czerwca 2023 (wtorek) – – egzaminy praktyczny „dk” EKA 04, klasa III e

14 czerwca 2023 (środa) – – egzaminy praktyczny „dk” EKA 05, (poprawki)

Terminy dodatkowe 28-29 czerwca 2023.(wakacje letnie)!

Egzaminy typu „dk” (dokumentacja komputerowa) dotyczą tylko zawodu technik ekonomista oraz technik fotografii i multimediów, pozostałe zawody to typ „d” (dokumenty). Szczegółowe informacje dotyczące godzin rozpoczęcia egzaminów, numery sal itp. zostaną podane w późniejszym terminie.

Egzaminy zawodowe – ……… r. [więcej]

Ogólny harmonogram:

po gimnazjum [więcej]po szkole podstawowej [więcej]


Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 formuła 2019 [więcej]

UWAGA!!!
Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2019. Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,- obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,- jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.


  formuła 2019 [więcej]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 formuła 2019 [więcej]

Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
 formuła 2019 [więcej]

Przydatne adresy:

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym [link]
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym [link]
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej [link]
Kwalifikacje w zawodzie – testy zawodowe online i arkusze praktyczne do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie [link]