Your address will show here +12 34 56 78
dla uczniów

Egzamin zawodowy 2022 

Harmonogram kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach:
Egzaminy zawodowe – czerwiec 2022 r. [więcej]

Ogólny harmonogram:

po gimnazjum [więcej]po szkole podstawowej [więcej]


Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

formuła 2017 [więcej]formuła 2019 [więcej]

UWAGA!!!
Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017.Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,- obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,- jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 r.


formuła 2017 [więcej] formuła 2019 [więcej]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

formuła 2017 [więcej]formuła 2019 [więcej]

Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
formuła 2017 [więcej]formuła 2019 [więcej]

Przydatne adresy:

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym [link]
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym [link]
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej [link]
Kwalifikacje w zawodzie – testy zawodowe online i arkusze praktyczne do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie [link]0

Aktualności


Podstawa 2019 

Część  praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  – CZERWIEC 2021    (PODSTAWA 2019) 

Terminy i czas trwania egzaminów są różne i zależą od danej kwalifikacji! 

Uwaga! 

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu 

Terminy podstawowe:  

 

L.p. 

Zawód nr 

Oznaczenie kwalifikacji 

Forma (model) egz. 

Data egzaminu /Godzina rozpoczęcia egzaminu 

czas trwania egzaminu 

Numer sali 

Liczba zdających 

 1.  

Technik eksploatacji portów i terminali 

333106  

 

SPL.02 

Obsługa podróżnych w portach  

i terminalach  

 

 

2021-06-07  

09:00 

120 min 

Aula 1  

26 

 1.  

Technik organizacji turystyki  

422104 

 

HGT.07.  

Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

  

d 

2021-06-07  

09:00 

180 min 

103  

12 

 1.  

Technik organizacji turystyki  

422104 

 

HGT.07.  

Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

 

d 

2021-06-07  

09:00 

180 min 

107  

12 

 1.  

Technik hotelarstwa  

422402 

 

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 

 

2021-06-07  

09:00 

150 min 

105  

12 

 1.  

Technik hotelarstwa  

422402 

 

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 

 

2021-06-07  

09:00 

150 min 

104  

11 

 1.  

Technik ekonomista 

331403 

 

EKA.04.  

Prowadzenie dokumentacji  

w jednostce organizacyjnej 

 

dk 

2021-06-15  

08:00 

180 min 

201  

12 

 1.  

Technik ekonomista 

331403 

 

EKA.04.  

Prowadzenie dokumentacji  

w jednostce organizacyjnej 

 

dk  

2021-06-15  

08:00 

180 min 

204  

12 

 

 

Terminy dodatkowe dla podstawy 2019 
 
• 23 czerwca 2021 (środa) – egzaminy pisemne (komputerowe) 
• 29 czerwca 2021 (wtorek) – egzaminy praktyczne typu „d” 
• 1 lipca 2021 (czwartek) – egzaminy praktyczne typu „dk 
 
Uwaga! 
Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego). 
 
W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzwObowiązkowość egzaminu dla uczniów w Podstawie 2019 – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego. 
 
Uczniowie zostali o tym poinformowani przez wicedyrektora szkoły  na początku września w klasie pierwszej, natomiast wychowawcy byli  zobowiązani  przypominać  te informacje uczniom oraz  rodzicom na zebraniach. 

 

PODSTAWA 2019 

Część pisemna  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  –  w dniach 09.-10. czerwca 2021r.     

 

Uwaga! 

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu 

 

 Terminy podstawowe dla podstawy 20019 – klasy 2eg, 2rg, 2dg, 2hg 

 

Lp.

Zawód nr 

Oznaczenie kwalifikacji 

Forma (model) egzaminu 

60 min 

Data egzaminu 

Godzina rozpoczęcia egzaminu 

czas trwania egzaminu  

(60 min) 

Numer sali/miejsca egzaminu 

Liczba zdających 

 1.  

Technik eksploatacji portów i terminali 

333106  

 

SPL.02 

Obsługa podróżnych w portach  

i terminalach  

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-09  

09:00 

201 

14 

 1.  

Technik eksploatacji portów i terminali 

333106  

 

SPL.02 

Obsługa podróżnych w portach 

 i terminalach  

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-09  

09:00 

204 

12 

 1.  

Technik organizacji turystyki  

422104 

 

HGT.07.  

Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-09  

13:00 

201 

12 

 1.  

 

Technik organizacji turystyki  

422104 

 

HGT.07.  

Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-09  

13:00 

204 

12 

 1.  

Technik ekonomista 

331403 

 

EKA.04.  

Prowadzenie dokumentacji  

w jednostce organizacyjnej 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-10  

09:00 

201 

12 

 1.  

Technik ekonomista 

331403 

 

EKA.04. 

 Prowadzenie dokumentacji  

w jednostce organizacyjnej 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-10  

09:00 

204 

12 

 1.  

Technik hotelarstwa  

422402 

 

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-10  

13:00 

201 

12 

 1.  

Technik hotelarstwa  

422402 

 

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-10  

13:00 

204 

11 

 

 

Terminy dodatkowe dla podstawy 2019 
 
• 23 czerwca 2021 (środa) – egzaminy pisemne (komputerowe) 
• 29 czerwca 2021 (wtorek) – egzaminy praktyczne typu „d” 
• 1 lipca 2021 (czwartek) – egzaminy praktyczne typu „dk 
 
Uwaga! 
Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego). 
 
W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzwObowiązkowość egzaminu dla uczniów w Podstawie 2019 – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego. 
 
Uczniowie zostali o tym poinformowani przez wicedyrektora szkoły  na początku września w klasie pierwszej, natomiast wychowawcy byli  zobowiązani  przypominać  te informacje uczniom oraz  rodzicom na zebraniach. 

 

0

Aktualności
PODSTAWA 2017 

Egzamin pisemny (wersja papierowa)  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –  w dniu 22 czerwca 2021r.     

Uwaga! 

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu 

 

 

L.p. 

Zawód nr 

Oznaczenie kwalifikacji 

Forma (model) egzaminu 

Data egzaminu 

Godzina rozpoczęcia egzaminu 

czas trwania egzaminu  

(60 min) 

Numer sali/miejsca egzaminu 

Liczba zdających 

1 

Technik logistyk 333107 

AU 22., 

Obsługa magazynów 

 

Technik hotelarstwa, 422402   

TG 12.  

Planowanie i realizacja usług w recepcji 

 

Pisemny 

papierowy 

22.06.2021  

10:00 

1 

22 

 

1 

2 

Technik fotografii i multimediów 343105 

AU.23 

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

    

Pisemny 

papierowy 

2021-06-22  

10:00 

105 

11 

3 

Technik fotografii i multimediów 343105 

AU.23  

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

   

Pisemny 

papierowy 

2021-06-22  

10:00 

104 

10 

4 

Technik logistyk 333107 

 

AU.32,  

Organizacja transportu 

 

Technik eksploatacji portów i terminali, 333106  

 

AU.34 

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 

 

Pisemny 

papierowy 

2021-06-22  

12:00 

105 

1 

 

 

 

1 

 

Podstawa 2017 

Część  praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  – CZERWIEC 2021    (PODSTAWA 2017) 

Terminy i czas trwania egzaminów są różne i zależą od danej kwalifikacji! 

Uwaga! 

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu 

L.p. 

Zawód nr 

Oznaczenie kwalifikacji 

Forma (model) egz. 

Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu 

czas trwania egzaminu 

Numer sali/miejsca egzaminu 

Liczba zdając. 

 1.  

Technik logistyk 333107 

 

AU.22  

Obsługa magazynów 

 

 

2021-06-21  

09:00  

120 min 

Aula 1  

22 

 1.  

Technik hotelarstwa, 422402   

 

TG.12 

Planowanie i realizacja usług w recepcji 

 

d 

2021-06-21  

09:00 

150 min 

105 

3 

 1.  

Technik logistyk 333107 

 

AU.32  

Organizacja transportu 

 

d 

2021-06-21  

13:00 

120 min 

103  

1 

 1.  

Technik obsługi turystycznej   422103  

 

TG.15  

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 

 

 

2021-06-21  

13:00 

150 min 

104  

1 

 1.  

Technik eksploatacji portów i terminali, 333106  

 

AU.34  

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 

 

 

2021-06-21  

13:00 

180 min 

107  

5 

 1.  

Technik fotografii i multimediów 343105 

AU.28 

Realizacja projektów multimedialnych  

 

dk  

2021-06-24  

09:00 

180 min 

201  

2 

 1.  

Technik fotografii i multimediów 343105 

AU.23  

Realizacja, obróbka i publikacja obrazu 

 

dk  

2021-06-25  

09:00 

180 min 

201  

11 

 1.  

Technik fotografii i multimediów 343105 

AU.23  

Realizacja, obróbka i publikacja obrazu 

 

dk 

2021-06-25  

15:00 

180 min 

201  

10 

 1.  

Technik ekonomista, 331403   

 

AU.36  

Prowadzenie rachunkowości 

 

dk 

2021-06-28 

 09:00 

180 min 

201  

2 

 

 

 

 

0

Skip to content