Your address will show here +12 34 56 78
Biblio-news

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
„Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”

oraz
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania z Sercem

 1. Szkolny konkurs fotograficzny „Siłownia dla mózgu” – regulamin i szczegóły na plakatach i w mediach społecznościowych szkoły.
2. Książki, które chwytają za serce – spotkanie klubu książki „Book cafe” (4.10 godz. 15:45).
3. Gra biblioteczna „Trzynasta praca Herkulesa” – zajęcia dedykowane zespołom klasowym, rzecz dzieje się w MBP w Żorach.
4. IV Międzynarodowa edycja „Przerwy na czytanie”.
5. Co w duszy gra – zbierz ekipę graczy i wpadnij zagrać w klubie Planszomanii.
6. Raz, dwa, trzy… czytasz ty!

Ponadto
– ekspozycja książek
– wystawa tematyczna
– spotkanie autorskie z Adrianą Szklarz online – szczegóły w bibliotece


Masz pomysł na kreatywne zajęcia w bibliotece szkolnej? A może chcesz rozwijać swoje pasje i dzielić się doświadczeniem i wiedzą z innymi? To idealny czas. Zgłoś się z pomysłem i zacznij działać 🙂

0

Biblio-news

Nad Niemnem Eliza Orzeszkowa


Tegoroczną edycję Narodowego Czytania obchodziliśmy podwójnie.

9 września połączyliśmy siły z Miejskim Ośrodkiem Kultury. W atmosferze iście piknikowej w amfiteatrze żorskim mogliśmy podziwiać finał projektu „Niech szyje śląska makatka”. Towarzyszyły nam też występu Zespołu Pieśni i Tańca SARI. To była dobra dawka lekcji regionalizmu i przypomnienia o tradycjach lokalnych. W czytanie lektury włączyli się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz nasi przyjaciele p. Jolanta Hrycak  (przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży i kierownik Kina “Scena na Starówce”) oraz p. Izabela Drobina (bibliotekarka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach).
Podsumowanie tego dnia dostępne jest w wielu mediach żorskich, m. in. na stronie miasta i MOK-u

Drugie czytanie odbyło się 14 września w kinie Scena na Starówce. Podczas „Spotkania z Nad Niemnem” poznaliśmy  biografię Elizy Orzeszkowej i tło historyczne powstania powieści, czytaliśmy również fragmenty utworu.  Całości spektaklu dopełniły wykony muzyczne naszych uczniów oraz występ formacji tanecznej REAKTYWACJA pod kierownictwem Pani Ewy Rak.

Zachęcam do obejrzenia filmiku z tego dnia https://www.tiktok.com/@tischnerzory/video/72800815206335972170

Biblio-news

Jak nie czytam, jak czytam


https://czytamy.org/

dyplom_dla_placowki

Po 4 latach powróciła jedna z głośniejszych akcji promujących czytelnictwo. Celem jest ukazanie pozytywnego wizerunku czytania.
W naszej szkole uczniowie wraz nauczycielami stanęli ramię w ramię, by pokazać, że czytanie jest fajne oraz łączy. Wspólnie stworzyliśmy żywy napis na potwierdzenie, że młodzież czyta książki.

Relacja z przebiegu akcji w linku relacja


0

Biblio-news

Tegoroczne obchody kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom przebiegają pod hasłem „Książka jest jak ogród”.

Z tej okazji zaprosiliśmy najmłodszych odbiorców literatury do naszej szkoły. Nasi milusińscy z PP-22 w Żorach wzięli udział w przedstawieniu teatralnym na podstawie książki „Puchatkowy ogród”, w którym wystąpili uczniowie z klasy 1A i 2A oraz przenieśli się do Stumilowego Lasu, by uczestniczyć w licznych rozgrywkach i zabawach ruchowych prowadzonych przez uczennice z klas 2T i 3T.

Dziękujemy za wspaniały czas i możliwość krzewienia miłości do czytania.


Fotorelacja i film z wydarzenia dostępne na:

https://www.tiktok.com/@tischnerzory/video/7236350002145004827

oraz

https://www.instagram.com/p/CsljkLaNLQN/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

0

Biblio-news

W dniach 8-15 maja obchodzimy coroczne święto bibliotekarzy i bibliotek.

W tym roku naszym hasłem przewodnim jest „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!”


Z tej okazji zapraszam wszystkich chętnych do udziału w akcji BOOKSHELFTOUR – nadsyłajcie zdjęcia swoich domowych biblioteczek 🙂

Więcej o tym co w bibliotece, znajdziecie na szkolnym bookstagramie „BookTisch”.

0

Biblio-news


Międzyszkolny konkurs na Plakat promujący twórczość Fredry

z okazji Roku Aleksandra Fredry


Organizator:
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku


REGULAMIN KONKURSU

Adresaci:

Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cele konkursu:

 • Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej;
 • Twórcza organizacja czasu wolnego – inicjowanie i pogłębianie zainteresowań i pasji;
 • Możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Kategorie wiekowe:

Kategoria I – uczniowie klas I-III

Kategoria II – uczniowie klas IV-VIII

Kategoria III –  uczniowie szkół ponadpodstawowych

Forma pracy:

PLAKAT wykonany dowolną techniką, koniecznie formatu A3, ilustrujący temat konkursu (należy unikać wszelkich materiałów sypkich).

Praca powinna być przygotowana przez ucznia odręcznie, samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich. Na odwrocie pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną metryczkę (najlepiej komputerowo lub drukowanymi literami) wg wzoru zamieszczonego w załączniku.

Zasady organizacyjne konkursu

 • Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 • Z danej szkoły na konkurs prosimy przesłać najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej.
 • Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi prawa do opublikowania danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji prac na wystawie oraz na stronie internetowej konkursu.
 • Prace konkursowe oceni trzyosobowa komisja.
 • Organizator przewiduje nagrody oraz ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Terminy:

 • Prace konkursowe dostarczamy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku B. Chrobrego 27, 44-200 Rybnik do 25 kwietnia 2023 r.:

– pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  z dopiskiem  Fredro
lub osobiście

2) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej TNBSP oddział w Rybniku: bsip/miastorybnik.pl, a opiekunów wraz z laureatami zaprosimy na galę drogą mailową.

Informacje dodatkowe:

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 • Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo przekazania prac na cele związane z promocją czytelnictwa.
 • Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl.
 • Ewentualne pytania można kierować pod adres rybnik@gmail.com.

 

Załącznik do regulaminu konkursu „Plakat promujący twórczość Fredry”

Metryczka:

Wiek i klasa

Imię i nazwisko autora

Nazwa i adres szkoły/

oraz e-mail szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz jego e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dziecka/ lub swoich danych (dotyczy pełnoletniego uczestnika) oraz publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ochronie wizerunku  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu przekazanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

 

—————————————————————————————————
miejscowość, data, podpis rodzica / prawnego opiekuna autora / lub pełnoletniego autora

0

Biblio-news

Z okazji 150. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego i ustanowienia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego do udziału w konkursie multimedialnym: „Wojciech Korfanty – człowiek, który przywrócił Górny Śląsk Polsce”.


Przedmiotem konkursu jest nagranie filmu prezentującego wybrane aspekty życia i działalności politycznej Wojciecha Korfantego.

Termin przesłania karty zgłoszenia wraz z linkiem do pracy konkursowej upływa 31 marca 2023 r.

regulamin i formularz zgłoszeniowy: https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-multimedialnym-wojciech-korfanty-czlowiek-ktory-przywrocil-gorny-slask-polsce/

0

Biblio-news

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku. Jego celem jest przybliżenie historii oświaty polskiej i europejskiej poprzez historię krakowskiej Uczelni oraz osób ją tworzących. Biorący udział w Konkursie uczestnicy walczą o możliwość studiowania na wybranych przez siebie kierunkach studiów. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest stworzenie uczniom z całej Polski oraz spoza jej granic możliwości poznania oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zrównanie szans dostępu do nich kandydatom niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Terminy przeprowadzenia XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Wysłanie zgłoszenia będzie możliwe do 12 marca 2023 r.

Etap pierwszy – eliminacje okręgowe, odbędzie się w dniu 17 marca 2023 roku o godzinie 12.00. Będzie on polegał na rozwiązaniu testu pisemnego za pośrednictwem MS Office (100 pytań w czasie 60 minut) oraz odpowiedzi na jedno pytanie opisowe.

Etap drugi – dwudniowy finał Konkursu, przeprowadzony w Krakowie w dniach
18–19 kwietnia 2023 roku:

1) dzień pierwszy – 18 kwietnia 2023 roku:

– finałowy test pisemny (100 pytań w czasie 60 minut) o godzinie 11.00 i jedno pytanie opisowe; godzina 16.00,

– eliminacje ustne (dogrywka) dla osób, które uzyskały w finałowym teście pisemnym tę samą liczbę punktów. Do dogrywki przystępują uczestnicy, którzy zdobyli tę samą liczbę punktów z testu pisemnego i pytania opisowego, o których mowa w tiret pierwsze. Celem dogrywki jest ustalenie kolejności uczestników na liście laureatów;

2) dzień drugi – 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00, uroczyste ogłoszenie wyników, gala finałowa i zamknięcie Konkursu.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin poszczególnych etapów Konkursu. W takim przypadku zmiana ta zostanie niezwłocznie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora. Miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora nie później niż do dnia 28 lutego 2023 roku. 

Wykaz lektur obowiązujących na konkursie: https://konkurs.uj.edu.pl/wykaz-lektur

Regulamin
: https://konkurs.uj.edu.pl/regulamin

Formularz zgłoszeniowy
: https://konkurs.uj.edu.pl/formularz-zgloszeniowy

Oficjalna lista kierunków będących nagrodami dla laureatów XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim:
https://konkurs.uj.edu.pl/documents/134996456/134997073/Lista+kierunk%C3%B3w_WUJ_2023.pdf/c2d8830e-330f-4113-aba3-6f993033609d
0

Biblio-news

 Dnia 2 lutego uczniowie klasy 2A wzięli udział w wycieczce do Katowic.


W pierwszej kolejności udaliśmy się z wizytą do Muzeum Śląskiego. Tam czekały na nas warsztaty z analizy obrazu w galerii polskiej sztuki nowoczesnej. Zaznajomiliśmy się ze schematem opisu dzieła malarskiego i poznaliśmy jego części składowe, takie jak: informacje ogólne, kompozycja, perspektywa, kolorystyka, światłocień i ekspresja obrazu. Na podsumowanie spotkania podjęliśmy próbę analizy obrazów pod okiem eksperta. Na koniec zwiedziliśmy pozostałą część wystawy Muzeum.

Następnym punktem wycieczki była Biblioteka Śląska. Odkrywaliśmy tajniki pracy bibliotekarza. Odwiedziliśmy pracownię zbiorów specjalnych, gdzie podziwialiśmy najstarsze zbiory biblioteczne. Cóż to było za niesamowite uczucie móc dotknąć rękopisu króla Polski, czy też ujrzeć najstarszy ekslibris. Dowiedzieliśmy się też skąd się wzięło powiedzenie „czytać od deski do deski”. W dziale digitalizacji podejrzeliśmy proces skanowania książek i innych obiektów. Na koniec Panie z działu konserwacji opowiedziały o metodach, materiałach oraz narzędziach introligatorskich służących do naprawy inkunabułów, rękopisów i białych kruków. Czy wiedzieliście, że książki są poddawane gorącym kąpielom?!0

Biblio-news

Serdecznie zapraszamy uczniów klas maturalnych oraz nauczycieli na wydarzenie”Noc Maturzystów w Rybniku”,  które odbędzie się dnia 24 lutego ( piątek ) w godzinach 17:00 – 21:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego -filia Politechniki Śląskiej w Rybniku, przy ul. Kościuszki 54.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół średnich. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom powtórzenia materiału z matematyki oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, tuż przed egzaminami maturalnymi.UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY!

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY POPRZEZ LINK https://forms.office.com/e/t8aGXK2edp

Informuję również, że Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku organizuje kursy przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty oraz do egzaminu maturalnego.

Szczegóły dotyczące kursów dostępne są w linkach poniżej:

0

Skip to content