Your address will show here +12 34 56 78
Biblio-news
Spieszymy do was z podsumowaniem działań biblioteki w ramach
I edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
Biblioteka – Dobre miejsce dla człowieka 2023/2024.


https://biblioteka.pl/program/sprawozdanie/Zespol-Szkol-Nr-2-im-ks-prof-Jozefa-Tischnera-w-Zorach/aeee040d-0a69-4ad2-82f5-db6d1eb140be?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2PuDbiC8ZtylNHdG0cs4vtvfwtw0yiZ2crHJ_c1tnTKmU0iepSqrGJXIc_aem_AUY2P-8b3rmStKHQWCDzsUPbIgujdFXREV5cMPWNEhB76y97-2Lrn59Xk8-0_vbK9-cmsvumWnNnLOThQegt2ZM_


Wśród nadrzędnych celów programu była promocja czytelnictwa i zaktywizowanie działalności biblioteki szkolnej zgodnie z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi i marketingowymi.

Cele szczegółowe poszczególnych działań to m.in.: aktywizacja czytelnicza uczniów, zachęcanie uczniów do rekomendowania książek rówieśnikom, odkrywanie biblioteki jako przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni, rekomendowanie uczniom ciekawych książek, poznanie preferencji czytelniczych uczniów.

Biblioteka wzięła udział w następujących działaniach:
– Klub Pożeraczy Książek – akcja czytelnicza mająca na celu zachęcenie uczniów do odwiedzin w bibliotece i czytania książek.
– Bookflix – prezentujemy książki polecane przez uczniów – akcja polegająca na promowaniu książek poprzez rekomendowanie ich wzajemnie przez uczniów i ekspozycję w bibliotece.
– W bibliotece damy ci spokój – działania zmierzające do zapewnienia uczniów w bibliotece bezpiecznego, przyjaznego miejsca do wyciszenia się, relaksu, odpoczynku od bodźców.
– Loteria w bibliotece – zabawa biblioteczna mająca na celu zachęcenie uczniów do czytania wartościowych i atrakcyjnych książek, które nie są ich naturalnym, pierwszym wyborem.
– Ogólnopolskie Wybory Książek – masowa akcja czytelnicza, w trakcie której uczniowie z całej Polski wybierają najciekawsze ich zdaniem książki. 
Udział w głosowaniu wzięło 187 uczniów, którzy wymienili 255 tytułów. Wyłoniliśmy trzy najchętniej czytane przez was tytuły (serie książek): 
– „Harry Potter” J. K. Rowling (17 głosów),
– „Rodzina Monet” W. Marczak (16 głosów),
– „Hell” P.S. Herytiera Pizgacz (10 głosów).

Organizatorem Programu było Wydawnictwo Sukurs „Biblioteka w Szkole” Wasilewski Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9A, lok. C1.Dzięki przystąpieniu do programu i realizacji zadań nasza Szkoła otrzymała certyfikat 🙂 

0

Aktualności

Szczegółowy harmonogram części praktycznej egzaminu

 STYCZEŃ   2024    (PODSTAWA    2017,  2019)

 

Terminy egzaminu są  różne w zależności od kwalifikacji

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

 

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia/czas trwania egzaminu

Numer sali/

miejsca egzaminu

Liczba

zdających

1.         

343105

Technik fotografii i multimediów

AUD.02

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

 

dk

 

2024-01-09

 

08:00:00

180 min

 

201

 

4

2.         

333107

Technik logistyk

SPL.01

Obsługa magazynów

 

 

d

 

2024-01-09

 

09:00:00

120 min

 

306

 

1

3.         

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 

d

 

2024-01-09

 

09:00:00

150 min

 

 

304

 

2

4.         

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

 

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

120 min

 

104

 

11

5.         

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

 

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

120 min

 

105

 

 

14

6.         

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

108

 

 

12

7.         

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

107

150 min

 

13

8.         

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

103

 

 

11

9.         

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

 

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

209

 

 

12

10.      

422402

Technik hotelarstwa 

HGT.06

Realizacja usług w recepcji.

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

307

 

 

10

11.      

422402

Technik hotelarstwa 

HGT.06

Realizacja usług w recepcji.

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

309

 

 

9

 

12.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04.

 Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

 

dk

 

2024-01-11

 

08:00:00

180 min

 

201

 

 

 

2

 

13.      

Podstawa 2017

Technik fotografii i multimediów

 343105

AU.23

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

 

dk

 

2024-01-12

 

08:00:00

180 minut

 

205 (AU.23)

 

1

14.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

 

dk

 

2024-01-16

 

08:00:00

180 min

 

204

 

 

 

11

15.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

 

dk

 

2024-01-16

 

08:00:00

180 min

 

201

 

 

 

11

16.      

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

 

dk

 

2024-01-17

 

08:00:00

180 min

 

204

 

 

 

11

17.      

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

 

dk

 

2024-01-17

 

08:00:00

180 min

 

201

 

 

11

 

 

Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w styczniu   2024r.

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
  • kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

 

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

 

0

Aktualności

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

STYCZEŃ 2024r.   

 PODSTAWA 2019

Na egzamin uczniowie zgłaszają się min. 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu!

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data
egzaminu

Godzina rozpoczęcia

 egzaminu

Numer sali/

miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.         

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

08:00:00

 

204

 

11

Klasa Ve

2.         

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

08:00:00

 

201

 

11

Klasa Ve

3.         

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

10:00:00

 

204

 

11

Klasa VL

4.         

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

10:00:00

 

201

 

14

Klasa VL

5.         

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

12:00:00

 

204

 

11

Klasa VP

6.         

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

12:00:00

 

201

 

11

Klasa VP

7.         

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

14:00:00

 

204

 

12

Klasa VT

8.         

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

14:00:00

 

201

 

13

Klasa VT

9.         

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-13

(sobota)

 

08:00:00

 

204

 

11

Klasa VF

10.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-13

(sobota)

 

08:00:00

 

201

 

11

Klasa VF

11.       

343105

Technik fotografii i multimediów

AUD.02

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

333107

Technik logistyk

SPL.01

Obsługa magazynów

422402

Technik hotelarstwa 

HGT.06

Realizacja usług w recepcji.

Pisemny – komputerowy

 

 

2024-01-13

(sobota)

 

10:00:00

 

204

 

(3 zawody)

 

 

1

 

 

1

 

 

 

8

Klasa VH

12.       

422402

Technik hotelarstwa 

HGT.06

Realizacja usług w recepcji.

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-13

(sobota)

 

10:00:00

 

201

 

11

Klasa VH

 

Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w STYCZNIU   2024r.

 

Zdający na egzamin teoretyczny (elektroniczny) przynoszą :

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • Uwaga! Na części pisemnej –  elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty
0

Biblio-news


20 października odbyła się akcja bicia rekordu w czytaniu na przerwie.

Na każdym piętrze naszej szkoły przygotowane zostały strefy czytania, gdzie mogliśmy przyjść z własną książką lub wypożyczyć książkę ze szkolnej biblioteki i dołączyć do wydarzenia.
W tym roku mieliśmy również okazję skorzystać z bezpłatnego dostępu do ebooków i synchrobooków w aplikacji LEGIMI, gdzie czekało na nas 40 tytułów książek w różnych językach.

W akcji wzięli udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele i pracownicy szkoły. Po raz kolejny pokazaliśmy, że u nas się czyta 😉
Jako, że nasza społeczność liczy ponad 1000 uczniów i niemal 100 nauczycieli i pracowników szkoły podsumowaniem tej akcji niech będzie zdanie: „Tysiąc emocji, tysiąc przygód, tysiąc książek”. To oznacza tylko jedno – bicie rekordu podczas IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji „Przerwy na czytanie”.Więcej zdjęć z akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie w linku ->
BookTisch
0

Biblio-news

Konkurs o lekturach szkolnych
„Myślę, więc czytam – czytam, więc myślę”

Zachęcam do udziału w konkursie ogólnopolskim, którego organizatorem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

Formularz rejestracyjny ->    https://akademiamlodziezowa.pl/literatura/zapisz-sie/

Celem konkursu jest:
1. Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w całej Polsce;
2. Utrwalenie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez szerokie i innowacyjne upowszechnienie dziedzictwa kulturowego związanego z dziełami literackimi włączonymi do spisu lektur;
3. Upowszechnienie nietypowych i angażujących metod edukacji w zakresie kompetencji czytelniczych.

Przebieg konkursu

8. Konkurs polega na odpowiedzi na 4 pytania dotyczące określonych lektur szkolnych przedstawionych w krótkich filmikach, które będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku i kanale Youtube Telewizji AM.
9. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane codziennie o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:
Pytanie 1: 2023-10-17 20:00:00
Pytanie 2: 2023-10-18 20:00:00
Pytanie 3: 2023-10-19 20:00:00
Pytanie 4: 2023-10-20 20:00:00
10. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący się pod filmem. Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu uczestników przez komisję konkursową.
11. Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach Empik oraz książki.
I miejsce: karty podarunkowe o wartości 400 zł
II miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł
III miejsce: karty podarunkowe o wartości 200 zł
IV-X – karty podarunkowe o wartości 50 zł
12. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysyłać można do 20.10.2023 r. do godz. 23:59.
13. Konkurs wygrywa ta osoba, która wyśle poprawne odpowiedzi na wszystkie 4 pytania w najkrótszym czasie.
14. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
15. Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na wszystkie
4 pytania. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich odpowiedzi. Pierwsze trzy osoby z rankingu zdobędą pierwsze trzy miejsca w konkursie.
16. Nagrody będą wysłane na adres podany w formularzu zgłoszenia.
17. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana najpóźniej do 25.10.2023 r. na stronie internetowej konkursu oraz na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku.
18. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.


Cały regulamin dostępny jest na stronie  https://akademiamlodziezowa.pl/literatura/regulamin/0

Biblio-news

Podejmij wyzwanie w II Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Szkół z wiedzy o Harrym Potterze.
https://harrypotterpucharszkol.pl/
Celem akcji konkursowej jest:
1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Propagowanie literatury fantastycznej ze szczególnym uwzględnieniem cyklu „Harry Potter”.

Ważne terminy:
> Do 20.10.2023 zgłoś swoją chęć udziału w bibliotece szkolnej.
> 9.11.23 odbędą się eliminacje szkolne, w których wyłonionych zostanie 3 reprezentantów.
> od 15 listopada do 30 listopada – szkoły otrzymają dostęp do Quizu konkursowego, gdzie w trakcie określonego czasu będą miały możliwość zdobywania punktów. Przewidziane są 3 próby
> 1 grudnia organizatorzy przedstawią ranking 20 szkół z najwyższymi wynikami osiągniętymi podczas eliminacji ogólnopolskich. Pierwsze 10 z nich otrzyma zaproszenie do Wielkiego Finału Turnieju Harry Potter – Puchar Szkół – Polska.
> Między 5 a 11 grudnia odbędzie się Wielki Finał Turnieju Harry Potter – Puchar Szkół – Polska

Regulamin turnieju dostępny jest na stronie https://harrypotterpucharszkol.pl/wp-content/uploads/2023/10/Regulamin-programu-Harry_Potter_Puchar_Szkol_2023.pdf


Zacznij przygotowania do turnieju już dziś -> https://harrypotterpucharszkol.pl/quiz/
0

Biblio-news

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
„Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”

oraz
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania z Sercem

 1. Szkolny konkurs fotograficzny „Siłownia dla mózgu” – regulamin i szczegóły na plakatach i w mediach społecznościowych szkoły.
2. Książki, które chwytają za serce – spotkanie klubu książki „Book cafe” (4.10 godz. 15:45).
3. Gra biblioteczna „Trzynasta praca Herkulesa” – zajęcia dedykowane zespołom klasowym, rzecz dzieje się w MBP w Żorach.
4. IV Międzynarodowa edycja „Przerwy na czytanie”.
5. Co w duszy gra – zbierz ekipę graczy i wpadnij zagrać w klubie Planszomanii.
6. Raz, dwa, trzy… czytasz ty!

Ponadto
– ekspozycja książek
– wystawa tematyczna
– spotkanie autorskie z Adrianą Szklarz online – szczegóły w bibliotece


Masz pomysł na kreatywne zajęcia w bibliotece szkolnej? A może chcesz rozwijać swoje pasje i dzielić się doświadczeniem i wiedzą z innymi? To idealny czas. Zgłoś się z pomysłem i zacznij działać 🙂

0

Biblio-news

Nad Niemnem Eliza Orzeszkowa


Tegoroczną edycję Narodowego Czytania obchodziliśmy podwójnie.

9 września połączyliśmy siły z Miejskim Ośrodkiem Kultury. W atmosferze iście piknikowej w amfiteatrze żorskim mogliśmy podziwiać finał projektu „Niech szyje śląska makatka”. Towarzyszyły nam też występu Zespołu Pieśni i Tańca SARI. To była dobra dawka lekcji regionalizmu i przypomnienia o tradycjach lokalnych. W czytanie lektury włączyli się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz nasi przyjaciele p. Jolanta Hrycak  (przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży i kierownik Kina “Scena na Starówce”) oraz p. Izabela Drobina (bibliotekarka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach).
Podsumowanie tego dnia dostępne jest w wielu mediach żorskich, m. in. na stronie miasta i MOK-u

Drugie czytanie odbyło się 14 września w kinie Scena na Starówce. Podczas „Spotkania z Nad Niemnem” poznaliśmy  biografię Elizy Orzeszkowej i tło historyczne powstania powieści, czytaliśmy również fragmenty utworu.  Całości spektaklu dopełniły wykony muzyczne naszych uczniów oraz występ formacji tanecznej REAKTYWACJA pod kierownictwem Pani Ewy Rak.

Zachęcam do obejrzenia filmiku z tego dnia https://www.tiktok.com/@tischnerzory/video/72800815206335972170

Biblio-news

Jak nie czytam, jak czytam


https://czytamy.org/

dyplom_dla_placowki

Po 4 latach powróciła jedna z głośniejszych akcji promujących czytelnictwo. Celem jest ukazanie pozytywnego wizerunku czytania.
W naszej szkole uczniowie wraz nauczycielami stanęli ramię w ramię, by pokazać, że czytanie jest fajne oraz łączy. Wspólnie stworzyliśmy żywy napis na potwierdzenie, że młodzież czyta książki.

Relacja z przebiegu akcji w linku relacja


0

Skip to content