Aktualności

Terminy egzaminów zawodowych część pisemna styczeń 2024

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

STYCZEŃ 2024r.   

 PODSTAWA 2019

Na egzamin uczniowie zgłaszają się min. 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu!

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data
egzaminu

Godzina rozpoczęcia

 egzaminu

Numer sali/

miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.         

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

08:00:00

 

204

 

11

Klasa Ve

2.         

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

08:00:00

 

201

 

11

Klasa Ve

3.         

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

10:00:00

 

204

 

11

Klasa VL

4.         

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

10:00:00

 

201

 

14

Klasa VL

5.         

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

12:00:00

 

204

 

11

Klasa VP

6.         

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

12:00:00

 

201

 

11

Klasa VP

7.         

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

14:00:00

 

204

 

12

Klasa VT

8.         

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

14:00:00

 

201

 

13

Klasa VT

9.         

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-13

(sobota)

 

08:00:00

 

204

 

11

Klasa VF

10.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-13

(sobota)

 

08:00:00

 

201

 

11

Klasa VF

11.       

343105

Technik fotografii i multimediów

AUD.02

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

333107

Technik logistyk

SPL.01

Obsługa magazynów

422402

Technik hotelarstwa 

HGT.06

Realizacja usług w recepcji.

Pisemny – komputerowy

 

 

2024-01-13

(sobota)

 

10:00:00

 

204

 

(3 zawody)

 

 

1

 

 

1

 

 

 

8

Klasa VH

12.       

422402

Technik hotelarstwa 

HGT.06

Realizacja usług w recepcji.

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-13

(sobota)

 

10:00:00

 

201

 

11

Klasa VH

 

Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w STYCZNIU   2024r.

 

Zdający na egzamin teoretyczny (elektroniczny) przynoszą :

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • Uwaga! Na części pisemnej –  elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

Author


Avatar