Your address will show here +12 34 56 78
Aktualności

Szczegółowy harmonogram części praktycznej egzaminu

 STYCZEŃ   2024    (PODSTAWA    2017,  2019)

 

Terminy egzaminu są  różne w zależności od kwalifikacji

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

 

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia/czas trwania egzaminu

Numer sali/

miejsca egzaminu

Liczba

zdających

1.         

343105

Technik fotografii i multimediów

AUD.02

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

 

dk

 

2024-01-09

 

08:00:00

180 min

 

201

 

4

2.         

333107

Technik logistyk

SPL.01

Obsługa magazynów

 

 

d

 

2024-01-09

 

09:00:00

120 min

 

306

 

1

3.         

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 

d

 

2024-01-09

 

09:00:00

150 min

 

 

304

 

2

4.         

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

 

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

120 min

 

104

 

11

5.         

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

 

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

120 min

 

105

 

 

14

6.         

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

108

 

 

12

7.         

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

107

150 min

 

13

8.         

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

103

 

 

11

9.         

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

 

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

209

 

 

12

10.      

422402

Technik hotelarstwa 

HGT.06

Realizacja usług w recepcji.

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

307

 

 

10

11.      

422402

Technik hotelarstwa 

HGT.06

Realizacja usług w recepcji.

 

d

 

2024-01-09

 

13:00:00

150 min

 

309

 

 

9

 

12.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04.

 Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

 

dk

 

2024-01-11

 

08:00:00

180 min

 

201

 

 

 

2

 

13.      

Podstawa 2017

Technik fotografii i multimediów

 343105

AU.23

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

 

dk

 

2024-01-12

 

08:00:00

180 minut

 

205 (AU.23)

 

1

14.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

 

dk

 

2024-01-16

 

08:00:00

180 min

 

204

 

 

 

11

15.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

 

dk

 

2024-01-16

 

08:00:00

180 min

 

201

 

 

 

11

16.      

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

 

dk

 

2024-01-17

 

08:00:00

180 min

 

204

 

 

 

11

17.      

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

 

dk

 

2024-01-17

 

08:00:00

180 min

 

201

 

 

11

 

 

Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w styczniu   2024r.

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
  • kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

 

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

 

0

Aktualności

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

STYCZEŃ 2024r.   

 PODSTAWA 2019

Na egzamin uczniowie zgłaszają się min. 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu!

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data
egzaminu

Godzina rozpoczęcia

 egzaminu

Numer sali/

miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.         

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

08:00:00

 

204

 

11

Klasa Ve

2.         

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

08:00:00

 

201

 

11

Klasa Ve

3.         

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

10:00:00

 

204

 

11

Klasa VL

4.         

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

10:00:00

 

201

 

14

Klasa VL

5.         

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

12:00:00

 

204

 

11

Klasa VP

6.         

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

12:00:00

 

201

 

11

Klasa VP

7.         

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

14:00:00

 

204

 

12

Klasa VT

8.         

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-12

 

14:00:00

 

201

 

13

Klasa VT

9.         

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-13

(sobota)

 

08:00:00

 

204

 

11

Klasa VF

10.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-13

(sobota)

 

08:00:00

 

201

 

11

Klasa VF

11.       

343105

Technik fotografii i multimediów

AUD.02

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

333107

Technik logistyk

SPL.01

Obsługa magazynów

422402

Technik hotelarstwa 

HGT.06

Realizacja usług w recepcji.

Pisemny – komputerowy

 

 

2024-01-13

(sobota)

 

10:00:00

 

204

 

(3 zawody)

 

 

1

 

 

1

 

 

 

8

Klasa VH

12.       

422402

Technik hotelarstwa 

HGT.06

Realizacja usług w recepcji.

Pisemny – komputerowy

 

2024-01-13

(sobota)

 

10:00:00

 

201

 

11

Klasa VH

 

Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w STYCZNIU   2024r.

 

Zdający na egzamin teoretyczny (elektroniczny) przynoszą :

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • Uwaga! Na części pisemnej –  elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty
0

Skip to content