Your address will show here +12 34 56 78
AktualnościINFORMACJA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

 

9 lipca br. o godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login  i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

W szkole w sali 108 ( technikum ) i sali 107 ( liceum ) świadectwa maturalne będą do odbioru w godzinach 11.00 – 13.00. Do odbioru będą także dyplomy potwierdzające tytuł technika w danym zawodzie.

W terminie późniejszym w godzinach pracy sekretariatu szkoły

EGZAMIN  MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – SIERPIEŃ 2024

Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu?

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej  do 16 lipca br.

Kiedy i gdzie będzie przeprowadzony egzamin?

Część pisemna egzaminu w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00 w szkole, w  której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego w terminie głównym (w maju 2023 r.). Egzaminy ustne odbędą się 21 sierpnia 2024 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

0

AktualnościPODWÓJNY AWANS DO MISTRZOSTW POLSKI!!!

Wczoraj, 17.06.2024r w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu rozegrany został wojewódzki finał zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie: Oliwia Ruśniok, Natalia Płonka, Hanna Kwaśniewska i Julia Dudek oraz drużyna chłopców w składzie: Renzo Foltyn de Oliveira, Konrad Spruch, Tayron Karwasz i Jakub Dudzik. Obie drużyny spisały się rewelacyjnie wygrywając wszystkie z 7 konkurencji takich, jak: strzelanie z broni długiej i krótkiej, sprawnościowy tor przeszkód, bieg na 100 m, rzut granatem, skłony tułowia i udzielanie pierwszej pomocy. Tym samym po raz pierwszy w historii szkoły zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców awansowała do Mistrzostw Polski.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za Wasz występ na Mistrzostwach!

Dziękujemy tez serdecznie instruktorom z KBS w Żorach – panu Jakubowi Najbergowi i panu Michałowi Stawskiemu za poświęcony czas i wszechstronną pomoc w przygotowaniu naszych uczniów pod kątem strzeleckim.
0

AktualnościBiblioteka w roku szkolnym 2023/24 realizowała ogólnopolski program „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”.

Program ma na celu promocję czytania i aktywność bibliotek zgodnie z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi i marketingowymi.

Cele szczegółowe poszczególnych działań to m.in.: aktywizacja czytelnicza uczniów, zachęcanie uczniów do rekomendowania książek rówieśnikom, odkrywanie biblioteki jako przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni, rekomendowanie uczniom ciekawych książek, poznanie preferencji czytelniczych uczniów.

Osoba odpowiedzialna za realizację programu: Martyna Rzymanek

0

Aktualności
W dniu 29 maja odbyła się V edycja konferencji „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Akademii Górnośląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Joanna Krupa, a w tym roku organizacją zajęła się Sylwia Kajstura. Szkoła przygotowała spotkanie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Ochotniczym Hufcem Pracy z siedzibą w Żorach i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach, dzięki czemu konferencja odbyła się w Kinie na „Starówce”. 
Prelegenci wygłosili bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat kim tak naprawdę jest osoba przedsiębiorcza i czym uczniowie powinni się sugerować przy wyborze swojego przyszłego zawodu oraz jak ważna jest pasja w życiu człowieka, a byli nimi:
 • Dyrektor Akceleratora Biznesu KSSENON w Żorach, pani Katarzyna Cierniak
 • Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach, pani Katarzyna Saluk
 • Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pan Bartłomiej Gabryś
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii Górnośląskiej w Katowicach, pan Aleksander Wolski.
Na koniec uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli wysłuchać dyskusji na panelu dyskusyjnym, w którym wzięli udział: dyrektor ZS nr 2 w Żorach – pani Janina Satława, dyrektor PUP w Żorach – pani Irena Ficek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach – pani Joanna Gregorczyk oraz przedsiębiorca z Żor i zarazem absolwent „Tischnera”.
Pomiędzy występami prelegentów można było zrelaksować się przy występie artystycznym zaprezentowanym przez uczennice ZS nr 2 w Żorach.
Poza młodzieżą i nauczycielami w spotkaniu wzięli udział także: Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, Ireneusz Komorowski – Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, Dominik  Krusberski – Naczelnik Wydziału Edukacji UM Żory, Marek Skowron – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UM Żory, Bożena Kohl-Gudzik – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Żory, Zdzisław Krzak – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach, dr. Inż. Tomasz Zieliński – Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku, Władysław Świątek – Dyrektor ZUS Oddział w Rybniku i wiele innych znakomitych gości. 
Bufet w postaci „słodkiego stołu” został zasponsorowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. 


0

AktualnościUWAGA Wyniki rekrutacji Erasmus+

W dniu 28.05.2024 została przeprowadzona rekrutacja do mobilności uczniów w ramach projektu Erasmus+, które odbędą się w roku szkolnym 2024/2025.

 

Zakwalifikowani uczniowie:

 

1. Cezary Stajkowski 1AT

2. Hanna Paduch 2H

3. Paweł Wojas 2E

4. Ruben Hruby 2E

5. Karolina Wronka 2H

6. Maria Brudnowska 2T

7. Filip Kozłowski 2P

8. Kacper Stępniak 2P

9. Julia Jakubus 1T

10. Julia Frączek 1B

11. Olga Brudnowska 1C

12. Emilia Obcowska 1C

13. Hanna Słowik 2C

14. Marta Maicher 1T

15. Dawid Szymański 1HP

16. Patrycja Kadlof 2C

17. Julia Krzyszpień 3T

18. Oliwier Rojek 1 EF

 

Lista rezerwowa:

 

1. Maja Kałus 1T

2. Tyron Karwasz 1B

3. Jan Krzak 2AT

4. Dawid Krawczyk 2E

5. Alicja Ochojska 1C

6. Emilia Pachota 1C

 

Zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy! Wszystkim kandydatom bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne rekrutacje!

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

0

Aktualności, Harmonogram część praktyczna


 

Harmonogram części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 CZERWIEC   2024    (PODSTAWA  2017,  2019)

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egz.

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia/czas trwania egzaminu

Numer sali/

miejsca egzaminu

Liczba

zdających

1.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

 

2024-06-03

 

09:00

/150 min

sala 303

(HGT.03)

 

10

3H

2.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

 

2024-06-03

 

09:00

/150 min

sala 304

(HGT.03)

 

9

3H

3.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

 

2024-06-03

 

09:00

/180 min

sala 306

(HGT.07)

 

11

3T

4.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

 

2024-06-03

 

09:00

/180 min

sala 307

 (HGT.07)

 

11

3T

5.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów

d

 

2024-06-03

 

09:00

/120

min

 

105

(SPL.01)

 

12

3L

6.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów

d

 

2024-06-03

 

09:00

/120 min

 

 

107

(SPL.01)

 

 

12

3L

7.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

d

 

2024-06-03

 

09:00

/120 min

 

103

(SPL.02)

 

13

3P

8.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

d

 

2024-06-03

 

13:00

/150 min

 

105

(SPL.03)

 

6

 

9.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.06. 

Realizacja usług w recepcji.

d

 

2024-06-03

 

13:00

/150 min

 

105

(HGT.06)

 

1

10.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

dk

 

2024-06-04

 

08:00

/180 min

 

201

(AUD.02)

 

13

3F

11.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

dk

 

2024-06-05

 

08:00

/180 min

 

201

(AUD.02)

 

12

3F

12.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AU. 23.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Dk

Podstawa 2017

 

2024-06-06

 

08:00

/180 min

 

201

(AU.23)

 

1

13.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

dk

 

2024-06-13

 

08:00

/180 min

 

206

(AUD.05)

 

1

14.    

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

 

2024-06-13

 

08:00

/180 min

 

204

(EKA.04)

 

11

3E

15.    

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

 

2024-06-13

 

08:00

/180 min

 

201

(EKA.04)

 

11

3E

16.    

Technik automatyk

311909

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

WK

 

2024-06-18

 

08:00

/180 min

 

K3

(ELM.01)

 

4

4A

17.    

Technik automatyk

311909

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

.

WK

 

2024-06-18

 

12:30

/180 min

 

K3

(ELM.01)

 

4

4A

 

18.    

Technik automatyk

311909

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

 

WK

 

2024-06-18

 

17:00

/180 min

 

 

K3

(ELM.01)

 

 

    3

     4A

 

 

Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w CZERWCU   2024r.

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

 • dokument tożsamości
 • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
 • Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

 • dokument tożsamości
 • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
 • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
 • kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

Uwaga!           Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu


0

Skip to content