Aktualności

 „Stawiać czoło mediom cyfrowym”Nasza szkolna Pani Psycholog mgr Oliwia Szymańska po owocnym treningu w Ramach Programu Erasmus+ „Stawiać czoło mediom cyfrowym” („Tackling Digital Media”) w ostatnich miesiącach prowadziła dla naszych uczniów w ramach lekcji wychowawczych cykl warsztatów dotyczących wzmocnienia kompetencji związanych z mediami cyfrowymi (rozróżnianie fake newsów i post-prawdy, zagadnienie kreowania wirtualnych tożsamości w sieci, chaos w świecie internetu). Wszystkim uczestnikom za tak dużą aktywność i współpracę podczas zajęć serdecznie dziękujemy !