Aktualności

Dni Tischnera
Dni Tischnera 

13-15 czerwca 2022r. 

 

 

13.06.2022r. DOBRO  

Wprowadzenie dotyczące obchodów Dni Tischnera – p. Dyrektor J. Satława 

-Historia szkoły-U. Tyniecka  

-Przemówienia uczniów kl. 1A, opieka A. Tułowiecka (aula) 

-Podróże z pasją -Gruzja-A. Jendykiewicz (sala 303) 

– część artystyczna  -D. Tetla (aula) 

-Tischner inspiruje-dyskusja-  E. Wóltańska (aula) 

 

14.06.2022r. WOLNOŚĆ 

(aula) 

-Szkolny Konkurs Międzyprzedmiotowy -„Ja i patron mojej szkoły” -Martyna Rzymanek, Kinga Plesowicz 

-Konkurs polonistyczny- U. Tyniecka, A. Bober 

-Międzyklasowy turniej wiedzy o Tischnerze- M. Rzymanek, polonistki 

-Kalambury -E. Wóltańska, A. Tułowiecka  

 

15.06.2022r. MIŁOŚĆ 

-Śniadanie na trawie z czytaniem fragmentów książek Tischnera -Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami (A. Król-Piekarczyk, A. Baron, B. Świerkocka) 

-Poczta Tischnerowska-kl. 1A (Napisz co czujesz a lepiej się poczujesz) 

Author


Avatar