Aktualności

Zebrania oraz konsultacje z rodzicami


Zebrania oraz konsultacje z rodzicami 

12 kwietnia 2022 

  

 

 

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych w salach lekcyjnych – godz. 16:30 

 

Lp 

Klasa 

Wychowawca 

sala 

1. 

3 AG 

Andrzej Łojkowski 

 

307 

2. 

3 BG 

Natalia Kadlof 

 

304 

3. 

4 L 

Monika Piecha 

 

108 

4. 

4 E 

Anita Wala 

 

306 

5. 

4 R 

Katarzyna Pietrzyk 

 

309 

6. 

4 F 

Agnieszka Zeh – Wypasek 

 

209 

7.  

4 T/D 

Cyprian Tyrański 

 

303 

 

Konsultacje z rodzicami pozostałych klas – godz. 16:30 – do 17:30