Aktualności

Informacje dla maturzystówINFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH

DO EGZAMINU MATURALNEGO W MAJU 2022

Od 4 maja 2022 roku zgodnie z harmonogramem https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-harmonogramie-2022.pdf odbywają się w egzaminy maturalne.Wszystkich zdających prosimy o przybycie do szkoły zgodnie z poniższym wytycznymi:

W dniach 4, 5, 6 maja 2022 roku:

Proszę o przybycie do szkoły o 8.30 – 8.40

WEJŚCIE AULA – wchodzą zdający egzamin w auli szkolnej III AG, III BG

WEJŚCIE GŁÓWNE – wchodzą pozostali zdający egzamin maturalny

Absolwenci z lat ubiegłym przystępują do egzaminu w salach: aula, 108, 105 i 303

 

Dla zdających przygotowano szatnie na pozostawienie swoich rzeczy:

104A i 106A – dla piszących egzamin na I piętrze i parterze

201A – dla zdających na II piętrze

305 – dla piszących na III piętrze

 

Przystępujący do egzaminu powinni być zaopatrzeni w:

– dowód osobisty,

– czarny długopis

– przybory zgodnie z wytycznymi CKE

– można mieć małą butelkę wody

 

Życzymy wszystkim powodzenia i trzymamy kciuki !