Aktualności

List poparcia dla Święta Ogniowego o wpis na Listę Dziedzictwa UNESCO
INFORMACJA o procedurze wpisu Święta Ogniowego w Żorach na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Żory czynią starania, by Święto Ogniowe – unikalne, uwarunkowane historycznie i kulturowo lokalne święto w Żorach – wpisane zostało na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego utworzoną według zasad przyjętych w związku z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (art. 2 pkt 1 i 2 Konwencji). W tym roku nasze miasto obchodzi wspaniały jubileusz jakim jest 750. rocznica jego założenia i także w tym roku mija 320 lat od pamiętnej daty pożaru w Żorach, stanowiącej genezę obchodów tego święta.
Formalną stroną działań w tym zakresie zajmują się:
– Muzeum Miejskie w Żorach – inicjator przedsięwzięcia,
– Towarzystwo Miłośników Miasta Żory oraz
– Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego – stanowi formę inwentarza, spisu żywego dziedzictwa, ma ona charakter informacyjny i zawiera opis zgłaszanych zjawisk, ich rys historyczny, informację o miejscu występowania oraz znaczeniu dla społeczności, która je kultywuje. W Polsce Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – pojęcie to oznacza: praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przestrzeń kulturową, przedmioty i artefakty – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego.
To niematerialne dziedzictwo kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości. Święto Ogniowe w Żorach wpisuje się w jedną z dziedzin, którą definiuje pojęcie, czyli praktyki społeczno – kulturowe. Rzeczoną grupę rozumiemy jako zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne.

Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości – UNESCO. Kiedy osiągnięty zostanie przez nasze miasto cel podstawowy a więc wpis na listę krajową, wówczas można ubiegać się (po spełnieniu bardzo wielu dodatkowych wymagań regulaminowych) o wpis Święta Ogniowego w Żorach na Reprezentatywną (czyli międzynarodową) Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Wyboru dokonuje Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO na swym corocznym posiedzeniu.