Aktualności

Staże zagraniczne 2017 – rekrutacja w toku

Staże zagraniczne 2017 – rekrutacja w toku

 

Chcesz wyjechać na 3-tygodniowy staż zawodowy do WŁOCH lub na WĘGRY?

Przyłącz się do naszego projektu!

Przygotujemy Cię do wyjazdu poprzez cykl szkoleń i warsztatów.

Opłacimy Twoją podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie.

Zorganizujemy Ci wycieczki.

Zapewnimy opiekę.

Otrzymasz zaświadczenie o udziale w projekcie.

 

Do 19 kwietnia 2017 r. DO 21.04 będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe, które są dostępne w sekretariatach Szkół partnerskich oraz na stronie internetowej Izby (www.zorig.zory.pl).

 

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie pierwszych, drugich, trzecich i czwartych klas techników niezależnie od kierunku kształcenia, znający język włoski i/lub angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym oraz uczęszczający do jednej z poniższych Szkół:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
  • Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. J. Tischnera w Żorach
  • Zespołu Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy” w Żorach

 

Wyjazdy są planowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Żorska Izba Gospodarcza przy aktywnej współpracy ww. Szkół.

Zapraszamy do udziału!

 Formularz Zgloszeniowy

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.