Aktualności

Dni z Prawem w Tischnerze 2023
Dni z Prawem w Tischnerze 2023

Jak co roku w Tischnerze rozpoczynamy serię spotkań z zakresu prawa. Tym razem młodzież zapozna się z procedurami postępowania karnego „Od podejrzanego do oskarżonego” oraz prawami przysługującymi osobie uczestniczącej w takim postępowaniu. Z prelekcją wystąpił u nas mecenas Dominik Kurczab, wykładowca zaprzyjaźnionej z nami GWSH.

Gościem naszym była również Przedstawicielka Stowarzyszenia Na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego, która zapoznała uczestników spotkania z systemem pomocy prawnej oraz zasadami mediacji pozasądowej.

Zainteresowane problematyką prawniczą klasy wezmą również udział w grze edukacyjnej „Prawopolis”.

Niebawem czekają naszą młodzież równie ciekawe zajęcia z technikiem kryminalistyki.

Wydarzeniu patronują: E. Barczyk, K. Pietrzyk i K. Góralczyk