Aktualności

Dyżury pracy biblioteki na czas trwania nauczania zdalnego
Dyżury pracy biblioteki na czas trwania nauczania zdalnego:

Wtorek 8:30 – 11:00

Środa 15:00 – 17:00

Czwartek 8:30 – 11:00

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Od dnia 26.10.2020 r. w związku z zagrożeniem COVID 19

W trosce o wspólne bezpieczeństwo obowiązują następujące zasady:

1. Na terenie biblioteki szkolnej należy mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m.

2. W bibliotece może przebywać maksymalnie 2 czytelników.

3. Nie będzie możliwości korzystania z czytelni.

4. Czytelnicy nie będą mieli dostępu do zbiorów na półkach.

5. Wypożyczanie książek możliwe będzie wyłącznie po zarezerwowaniu pozycji za pośrednictwem katalogu bibliotecznego on-line (https://m003689.molnet.mol.pl/) i umówieniu mailowo (m.rzymanek@zs2zory.pl) terminu odbioru.

6. Do biblioteki mogą wejść wyłącznie czytelnicy, którzy zarezerwowali książkę i mailowo umówili się na jej odbiór lub chcą oddać książkę.

7. Książki można oddać codziennie w godzinach pracy szkoły umieszczając je w wyznaczonym do tego celu kartonie wystawionym przy portierni.

8. Do każdej książki należy włożyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą osoby oddającej.

9. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej książki zostaną odłożone na minimum 72-godzinną kwarantannę (ponieważ są obłożone w foliowe okładki) i dopiero po 3 dniach będą odpisane z konta czytelnika oraz odłożone na właściwe miejsce.

10. Biblioteka nie przyjmuje do odwołania żadnych darów

Author


Avatar