Aktualności, dla rodziców, dla uczniów

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Przypominamy o ubezpieczeniu uczniów!

W naszej szkole, wzorem lat ubiegłych, będzie możliwość kontynuowania ubezpieczenia w ramach ofert ubezpieczenia od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, szczegółowe informacje – patrz link poniżej. Przypominamy, że wybór ubezpieczyciela jest dowolny i zależy od decyzji rodziców.

Rodzicom, którzy w poprzednim roku szkolnym ubezpieczali uczniów we własnym zakresie przypominamy, że zakupu ubezpieczenia należy dokonać najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, tak by uniknąć przerwy w ubezpieczeniu dziecka. Ochrona rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu składki.


Więcej informacji
Alternatywna oferta