Aktualności

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2022/2023UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Decyzją Rady Rodziców w nowym roku szkolnym 2022/2023 każdy uczeń ubezpiecza się indywidualnie w dowolnie wybranej agencji ubezpieczeniowej.

Przypominamy, że zakupu ubezpieczenia należy dokonać najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, tak by uniknąć przerwy w ubezpieczeniu dziecka. Ochrona rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu składki.

Przypominamy, że szkoła nie ma obowiązku organizacji ubezpieczenia, jednak uczniowie którzy odbywać będą praktyki zawodowe – zobowiązani są do ubezpieczenia w ramach NNW.