Biblio-news

XXVII Konkurs wiedzy o indeks UJ.

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku. Jego celem jest przybliżenie historii oświaty polskiej i europejskiej poprzez historię krakowskiej Uczelni oraz osób ją tworzących. Biorący udział w Konkursie uczestnicy walczą o możliwość studiowania na wybranych przez siebie kierunkach studiów. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest stworzenie uczniom z całej Polski oraz spoza jej granic możliwości poznania oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zrównanie szans dostępu do nich kandydatom niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Terminy przeprowadzenia XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Wysłanie zgłoszenia będzie możliwe do 12 marca 2023 r.

Etap pierwszy – eliminacje okręgowe, odbędzie się w dniu 17 marca 2023 roku o godzinie 12.00. Będzie on polegał na rozwiązaniu testu pisemnego za pośrednictwem MS Office (100 pytań w czasie 60 minut) oraz odpowiedzi na jedno pytanie opisowe.

Etap drugi – dwudniowy finał Konkursu, przeprowadzony w Krakowie w dniach
18–19 kwietnia 2023 roku:

1) dzień pierwszy – 18 kwietnia 2023 roku:

– finałowy test pisemny (100 pytań w czasie 60 minut) o godzinie 11.00 i jedno pytanie opisowe; godzina 16.00,

– eliminacje ustne (dogrywka) dla osób, które uzyskały w finałowym teście pisemnym tę samą liczbę punktów. Do dogrywki przystępują uczestnicy, którzy zdobyli tę samą liczbę punktów z testu pisemnego i pytania opisowego, o których mowa w tiret pierwsze. Celem dogrywki jest ustalenie kolejności uczestników na liście laureatów;

2) dzień drugi – 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00, uroczyste ogłoszenie wyników, gala finałowa i zamknięcie Konkursu.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin poszczególnych etapów Konkursu. W takim przypadku zmiana ta zostanie niezwłocznie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora. Miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora nie później niż do dnia 28 lutego 2023 roku. 

Wykaz lektur obowiązujących na konkursie: https://konkurs.uj.edu.pl/wykaz-lektur

Regulamin
: https://konkurs.uj.edu.pl/regulamin

Formularz zgłoszeniowy
: https://konkurs.uj.edu.pl/formularz-zgloszeniowy

Oficjalna lista kierunków będących nagrodami dla laureatów XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim:
https://konkurs.uj.edu.pl/documents/134996456/134997073/Lista+kierunk%C3%B3w_WUJ_2023.pdf/c2d8830e-330f-4113-aba3-6f993033609d

Author


Avatar