Biblio-news

Szkolny konkurs międzyprzedmiotowy „Ja i Patron mojej szkoły”.

SZKOLNY KONKURS MIĘDZYPRZEDMIOTOWY
„Ja i Patron mojej szkoły”.

 

Cele konkursu:

 1. Kreatywne uczestnictwo młodzieży szkolnej w wydarzeniach związanych z obchodami Dnia Patrona.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie pasji i zdolności artystycznych.
 3. Promocja literatury o ks. prof. Józefie Tischnerze, pobudzanie do twórczej aktywności czytelniczej.

 

Zadanie konkursowe:

Wykonanie dowolną płaską techniką malarską dzieła plastycznego, techniką cyfrową lub fotograficzną na wybrany przez siebie temat. Format pracy A3.

Temat nr 1:
Tischner. Człowiek, który kochał ludzi.

Temat nr 2: Praca na podstawie fragmentu książki ks. Józef Tischnera „Wolność człowieka gór”  (wybór i oprac. Wojciech Bonowicz).

„Co góry mogą dać człowiekowi?

 Myślę, że przede wszystkim mogą ofiarować mu wolność.

Co człowiek może dać górom?

Może je obdarzyć sztuką.

 Wynika z tego, że zawsze patrząc na góry, widzimy je poprzez ludzi gór,

a patrząc na ludzi gór, widzimy ich poprzez góry.

Trudno powiedzieć, gdzie przebiega granica.”

                                                                               (ks. J. Tischner)

 

Szczegóły konkursu:

 • Praca powinna zostać wykonana przez ucznia samodzielnie.
 • Pracę należy podpisać na odwrocie – koniecznie wpisać imię, nazwisko i klasę.

Konkurs trwa od 16.05 – 31.05 br.

 • Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej u p. Martyny Rzymanek
  lub u p. Kingi Plesowicz.
 • Prace konkursowe zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu Jury.
 •  
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniach 13-16.06 br.
 •  
 • W konkursie przewidziano nagrody. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs zostaną upublicznione na wystawie szkolnej.

Author


Avatar