Aktualności

Rekrutacja do projektu Erasmus+ „Praktyki w Hiszpanii drogą do sukcesu”Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów technikum (klasy 4 i 5) do wzięcia udziału w rekrutacji w kolejnej mobilności w programie Erasmus +. Tym razem w słonecznej Sewilli – Hiszpania. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 26 stycznia o godzinie 9:00 w sali 109. 

W procesie rekrutacji będą sprawdzane następujące umiejętności:
– znajomość języka angielskiego, 
– umiejętność zaprezentowania się, 
– wiedza na temat programu, 
– ocena z zachowania (semestralna),
– oceny z przedmiotów zawodowych,
– udział w dodatkowych zajęciach oraz zaangażwoanie na rzecz szkoły. 

Celem wyjazdu jest:
– poznanie kultury,
– współpraca z pracodawcami,
– doskonalenie umiejętności językowych. 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do rozmowy. W skłąd komisji będą wchodziły nastęujące osoby: wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego, oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.