Aktualności, dla uczniów

Staże zagraniczne 2018 – rekrutacja

 Chcesz wyjechać na 3-tygodniowy staż zawodowy na Węgry?

Przyłącz się do naszego projektu!

Przygotujemy Cię do wyjazdu poprzez cykl szkoleń i warsztatów.

Opłacimy Twoją podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie.

Zorganizujemy Ci wycieczki.

Zapewnimy opiekę.

Otrzymasz zaświadczenie o udziale w projekcie.

 

Do dnia 9 maja 2018 r. będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe, które są dostępne w Szkole oraz na stronie internetowej Izby (www.zorig.zory.pl).

 

Kolejne etapy rekrutacji:

  • Test z języka angielskiego w dniu 10 maja 2018 o godz. 16.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach (os. ks. Władysława 28)
  • Rozmowa kwalifikacyjna (o jej terminie powiadomimy e-mailem)

 

W projekcie mogą wziąć udział absolwenci niżej wymienionych Szkół  technicznych oraz uczniowie drugich, trzecich i czwartych klas techników niezależnie od kierunku kształcenia, znający język angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym oraz uczęszczający do jednej z poniższych Szkół:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
  • Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach
  • Zespołu Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy” w Żorach

 

Wyjazd jest planowany w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – VI edycja staży”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Żorska Izba Gospodarcza przy aktywnej współpracy ww. Szkół.

 

Zapraszamy do udziału!

 

PLAKAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osoby uczącej się

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla absolwenta

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osobą odpowiedzialną z ramienia szkoły jest: Joanna Krupa