Aktualności

Kraków jak zwykle piękny

Kraków jak zwykle piękny

W dniu 21.10.2022r. uczniowie klas 4hg 4a oraz 3b udali się na wycieczkę do Krakowa. Podczas wycieczki uczniowie mieli okazje zwiedzić wydział polonistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego pod okiem przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Następnie udali się na zwiedzanie butikowego 4 gwiazdkowego Hotelu M-29. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się jak wygląda praca w różnych pionach organizacyjnych obiektu. Na sam koniec uczniowie spacerowali malowniczymi ulicami i alejami Krakowskiego rynku.

Wycieczka odbyła się w ramach realizacji projektu: „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Organizator wycieczki: Pani Joanna Krupa