Aktualności

Egzaminy poprawkowe 

Egzaminy poprawkowe  – 29 sierpnia 2023 r. – wtorek  

Komisje: 

Matematyka

Pisemny 

godz. 8:00 

Ustny,  

godz. 9:00 

Sala  108 

Sala  107 

 


j. polski
  

Pisemny,  

godz. 11:00 

Ustny,  

godz. 12:00 

Sala 104 

 


j. angielski zawodowy 
  

Pisemny,  

godz. 11:00 

Ustny,  

godz. 12:00 

Sala 103