Aktualności, Projekt

Staże zagraniczne 2018 – rekrutacja na Włochy

Chcesz wyjechać na 3-tygodniowy staż zawodowy do Włoch?
Przyłącz się do naszego projektu!
Przygotujemy Cię do wyjazdu poprzez cykl szkoleń i warsztatów.
Opłacimy Twoją podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie.
Zorganizujemy Ci wycieczki.
Zapewnimy opiekę.
Otrzymasz zaświadczenie o udziale w projekcie.

Do dnia 7 września 2018 r. będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe wraz z CV (w wersji angielskiej), które są dostępne w Szkole oraz na stronie internetowej Izby (www.zorig.zory.pl).

Kolejne etapy rekrutacji:
  • test z języka angielskiego w dniu 7 września 2018 o godz. 16.00 w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach (ul. Boryńska 2)
  • rozmowa kwalifikacyjna (o jej terminie powiadomimy e-mailem)
W projekcie mogą wziąć udział absolwenci niżej wymienionych Szkół technicznych oraz uczniowie drugich, trzecich i czwartych klas techników niezależnie od kierunku kształcenia, znający język angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym oraz uczęszczający do jednej z poniższych Szkół:
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
  • Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach
  • Zespołu Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy” w Żorach
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach (Technikum nr 4)

Wyjazd (04.11.2018-24.11.2018, Padwa, Włochy) jest planowany w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – VI edycja staży”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Żorska Izba Gospodarcza przy aktywnej współpracy ww. Szkół.

Zapraszamy do udziału!

Formularze proszę oddawać do Pani Joanny Krupy

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.