Aktualności

Ubezpieczenie uczniów

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Decyzją Rady Rodziców w nowym roku szkolnym 2021/ 2022 każdy uczeń ubezpiecza się indywidualnie w dowolnie wybranej agencji ubezpieczeniowej.

Przypominamy, że zakupu ubezpieczenia należy dokonać najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, tak by uniknąć przerwy w ubezpieczeniu dziecka. Ochrona rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu składki.

Przypominamy, że szkoła nie ma obowiązku organizacji ubezpieczenia. 

Author


Avatar