Aktualności

Informacja dla rodziców i pełnoletnich uczniów
INFORMACJA DLA RODZICÓW I PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

 

 

Zgodnie z Opinią zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 16 września 2019 roku oraz Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo wyrażenia sprzeciw udo realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska naucznia i wychowania lub higienistkę szkolną. Sprzeciw (a nie zgoda )musi być złożony pisemnie świadczeniodawcy( do pielęgniarki lub higienistki szkolnej)

 

Zakres profilaktyki obejmującej prawo do sprzeciwu to;

1.wykonanie i interpretacja testów przesiewowych odpowiednio do etapu edukacji.

2.Kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów przesiewowych .

3.Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi .

 

Pisemna zgoda jest wymagana na :

1.Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością na zlecenie lekarza ,realizacja świadczeń ,zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole.

2. Sprawowanie opieki stomatologicznej.

Author


Avatar