Aktualności

Informacja dla zdających egzaminy zawodowe w czerwcu 2021r.Informacja dla zdających egzaminy zawodowe w czerwcu 2021r.

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

· dokument tożsamości

· przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem

· Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

· dokument tożsamości

· przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem

· kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody: technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista

· kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

Zdający zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa GIS (w tym posiadania maseczek, własnych długopisów, kalkulatorów itp. oraz dezynfekcji rąk)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE SZKOŁY

WEJŚCIA DO SZKOŁY W CZASIE TRWANIA WSZYSTKICH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – (PODSTAWA 2017, 2019)

Zdający wchodzą do szkoły według miejsca egzaminowania:

Wejście przy auli – wchodzą uczniowie zdający w auli i w salach na pierwszym piętrze

GŁÓWNE WEJŚCIE – wchodzą uczniowie zdający w salach na pozostałych piętrach

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

Szatnie dla uczniów:

sala 106a i 104a (dla zdających na 1 piętrze)

sala 201a – (dla zdających na 2 piętrze)

Author


Avatar