Aktualności

SEMINARIUM PRZYGOTOWAWCZE DO WYMIANY MŁODZIEŻY DO KAMP-LINTFORT


W ramach przygotowań do projektu wymiany młodzieży pt. „Wielokulturowość na co dzień” uczniowie Tischnera wzięli udział w dwudniowych warsztatach. W czasie ich trwania od 12 do 13 czerwca 2017 r. uczestnicy planowanej na wrzesień 2017 r. wymiany szkolnej z niemiecką szkołą Georg Forster Gymnasium der Stadt Kamp-Lintfort podjęli szereg działań, w celu przygotowania się do udziału w tym wydarzeniu.
Uczniowie zaprojektowali niepowtarzalne logo na koszulki pamiątkowe dla wszystkich uczestników spotkania. Na przeprowadzonych zajęciach kulturowych młodzież zapoznała się z miastem Kamp-Lintfort oraz regionem, uzyskała informacje o środkach komunikacji, dokumentach potrzebnych na wyjazd do Niemiec, przebiegu podróży, zasadach panujących w Niemczech podczas zajęć w szkole czy na spotkaniach oficjalnych. Omówiono również, jak postępować w przypadku zachorowań, wypadku czy kradzieży. Kolejna część warsztatów obejmowała naukę podstawowych zwrotów grzecznościowych oraz słownictwa w języku niemieckim koniecznego do komunikowania się na co dzień z rodziną partnera oraz w szkole.
Ciekawym zadaniem było nagranie filmu, w którym każdy uczestnik się przestawia. Film został przesłany stronie niemieckiej, aby lepiej się poznać i ułatwić przydzielenie uczniom partnera. Na zajęciach przygotowano prezentację o Żorach w języku angielskim oraz zapoznano się z regulaminem wyjazdu i programem wymiany.
W celu integracji grupy i opiekunów w przerwie obiadowej wszyscy udali się na wspólny posiłek.
Seminarium przygotowawcze odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Szkoła otrzymała również dofinansowanie PNWM do kosztów podróży na wyjazd do Kamp-Lintfort dla uczestników wymiany.   
Koordynatorka projektu: Anita Wala