Aktualności

Planowane terminy egzaminów zawodowych

Planowane terminy egzaminów zawodowych – 

styczeń 2024 (sesja zimowa) oraz czerwiec 2024 (sesja letnia) 

Podstawa 2017 

Podstawa 2019 

 
STYCZEŃ 2024 (SESJA ZIMOWA) 

Podstawa 2017  

12 stycznia 2024 (piątek) – egzaminy praktyczne  typu „dk”   AU 23. s. 209 

 

Podstawa 2019  

(klasy V maturalne technikum oraz poprawki) – tzw. terminy „główne”. 

 

09 stycznia  2024  (wtorek) – egzaminy praktyczne  typu „d”       

Kwalifikacje:  SPL 04, SPL 03, HGT 08, HGT 06  – klasy V maturalne technikum  

Kwalifikacje: SPL 01, HGT 03 (poprawki). 

 

12 stycznia 2024 (piątek) – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera) 

godz. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 – klasy: EKA 05 Ve, SPL 04. VL, SPL 03 VP,  HGT 08. 

13 stycznia 2024 (sobota!) – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera) 

godz. 8:00, 10:00,  – klasy VF AUD 05, Vh HGT 06 ( plus poprawki). 

 

16 stycznia  2024  (wtorek) – egzaminy praktyczny „dk”     AUD 05,  klasa VF 

09 stycznia 2024 (wtorek)  – egzaminy praktyczny „dk”     AUD 02.  (poprawki) 

 

17 stycznia 2024 (środa)- egzaminy praktyczny „dk”    EKA 05, klasa Ve 
11 stycznia 2024 (czwartek) – egzaminy praktyczny „dk”    EKA 04 (poprawki) 

 

W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzw. Obowiązkowość przystąpienia do egzaminu zawodowego dla uczniów – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem promocji do klasy wyższej lub nieukończeniem szkoły.  
Proszę wychowawców o przypomnienie tych informacji uczniom oraz rodzicom na zebraniach. 

 

Terminy dodatkowe 29-30 stycznia 2024 (ferie zimowe!). 

 

Uwaga! 
Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego). Zgodę na termin dodatkowy wydaje tylko Dyrektor OKE po zaakceptowaniu zwolnienia lekarskiego oraz wniosku ucznia/opiekuna. 

 
 

 

CZERWIEC 2024 (SESJA LETNIA) 

Podstawa 2019  

(klasy III  technikum po szkole podstawowej oraz poprawki) – tzw. terminy „główne”. 

 

03 czerwca 2024 (poniedziałek)  – egzaminy praktyczne  typu „d”  

07 czerwca 2024 (piątek)  – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera),  

godz. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 – klasy III e, III L, III H, III T 

godz. 8:00 – budynek KSSENON klasa III A (automatyk) 

08 czerwca 2024 (sobota!)  – egzaminy teoretyczne (elektroniczne przy użyciu komputera), 

godz. 8:00, 10:00 – III F, III P (plus poprawki) 

04 czerwca 2024 (wtorek) – – egzaminy praktyczny „dk”     AUD 02,  klasa 3F 

12 czerwca 2024 (środa) – – egzaminy praktyczny „dk”     AUD 05 (poprawki) 

13 czerwca 2024 (czwartek) – – egzaminy praktyczny „dk”     EKA 04,  klasa III e 

14 czerwca 2024 (piątek) – – egzaminy praktyczny „dk”     EKA 05,  (poprawki) 

 

18 czerwca 2024 (wtorek) – – egzaminy praktyczny „wk” (t. automatyk budynek KSSENON)   

 – klasa IV a  (t. automatyk)  

 

Terminy dodatkowe 27-28 czerwca 2024.(wakacje letnie)! 

 

Egzaminy typu „dk” (dokumentacja komputerowa) –  dotyczą tylko zawodu technik ekonomista oraz technik fotografii i multimediów,  

Zawody  typu „d” (dokumenty) – zawody technik logistyk, t. hotelarstwa, t. portów i terminali, 

  1. organizacji obsługi.

Egzaminy typu „wk” (wykonanie komputerowe) –  dotyczą zawodu technik automatyk. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące godzin rozpoczęcia egzaminów, numery sal itp. zostaną podane w późniejszym terminie.