Your address will show here +12 34 56 78
Job shadowing w HiszpaniiW ramach otrzymanej akredytacji w programie Erasmus+ grupa nauczycieli z naszej szkoły w dn. 27.11.23-1.12.23 udała się na obserwację pracy do szkół w Madrycie oraz Caudete, w Hiszpanii. Celem job shadowing były kompetencje osobiste i społeczne, edukacja ekologiczna i prozdrowotna oraz integracja wielokulturowej społeczności szkolnej. Nauczyciele zdobywali doświadczenie i wymieniali się dobrymi praktykami. Sfinansowane ze środków UE.

 

Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


 

0

Skip to content