Your address will show here +12 34 56 78
Akredytacja

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach otrzymał akredytację w programie

Erasmus Plus w sektorze Edukacja Szkolna na lata 2023-2027.

„Jest to wielki powód do radości i dumy, tym większy, że zajęliśmy 16 miejsce na około 500 szkół aplikujących z całej Polski” mówią koordynatorzy projektu.

Akredytacja Komisji Europejskiej związana jest z regularnym otrzymywaniem funduszy unijnych na realizowanie mobilności uczniów i nauczycieli w ramach programu Erasmus Plus. Przez cztery najbliższe lata regularnie odbywać się będą wymiany uczniowskie do europejskich placówek, szkolenia oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli. Głównymi celami naszych działań będą: wzrost kompetencji zawodowych, językowych, interkulturowych, proekologicznych i prozdrowotnych.

Udział w mobilnościach będzie szansą rozwoju dla uczniów oraz przedstawicieli kadry szkolnej. Uczestnicy będą mogli uzyskać wiele możliwości poszerzenia swoich kompetencji min. językowych, społecznych, obywatelskich, informatycznych, co pozytywnie wpłynie na ich indywidualny rozwój oraz jakość kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, świadomości kulturowej, ekologicznej i prozdrowotnej.

Możliwość udziału uczniów i kadry w nowej odsłonie programu Erasmus Plus jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkolnej społeczności i z pewnością wykorzystamy nasze wcześniejsze bogate doświadczenie, aby realizowane projekty były na jak najwyższym poziomie.

0

Skip to content