Biblio-news

X Międzyszkolny Konkurs Poetycki „… daj mi SŁOWO”.

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
oraz 
II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu Śląskim
zaprasza do udziału w 
X Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim „… daj mi SŁOWO”

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
  ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Rybnika
  oraz Starosta Powiatu Wodzisławskiego.
 3. Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej
  w literaturze i życiu, odkrywanie młodych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów.
 4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  – szkoły podstawowe: klasy VI – VIII
  – szkoły ponadpodstawowe
  i jest przeznaczony dla uczniów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie jednego wiersza  o tematyce wartości takich jak: Prawda, Dobro, Piękno…, który nie był dotąd nigdzie publikowany.
 6. Prosimy o przesyłanie pracy w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy biblioteka_zsb@zsbrybnik.pl
 7. Do pracy opatrzonej pseudonimem należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę, opisaną tym samym pseudonimem, w której powinien znaleźć się wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1). Jest on również dostępny na stronie: http://www.bsip.miastorybnik.pl/poezja.htm.
 8. Prace konkursowe należy dostarczyć lub nadesłać do 4 marca 2022r. na adres:
  Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 lub składać u szkolnych koordynatorów konkursu, którzy dopilnują, by każdy uczestnik spełnił wymogi opisane w punkach 5-8 i dostarczą paczkę zbiorczą pod wskazany wyżej adres.
 9. Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury.
 10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów nastąpi w kwietniu 2022 roku. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 11. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także najlepsze teksty poetyckie, zdjęcia, podziękowania wszystkim, którzy wesprą naszą inicjatywę, zostaną zamieszczone na stronie: http://www.bsip.miastorybnik.pl/poezja.htm .
 12. Uczestnicy konkursu zgłaszając się, akceptują regulamin i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na publikację przez organizatora swoich prac oraz zdjęć z uroczystego finału konkursu.
Author


Avatar