Warunki i tryb przyjęcia do klasy pierwszej

Warunki i tryb przyjęcia do klasy pierwszej