Uncategorized

Przydatne strony i inne materiały

Europeana Collections – zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych – z różnych instytucji kultury i dający możliwość jednoczesnego przeszukiwania zasobów europejskiego dziedzictwa kulturowego, dostępnego w językach krajów Unii Europejskiej.

Arianta – naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne.

 
Lektury gov.pl – portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

Wolne lektury – to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo.

Biblioteka literatury polskiej – alfabetyczny spis lektur.

Polona – portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej.

Biblioteka Narodowa – gromadzi książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie RP oraz polonika zagraniczne. Jest najważniejszą biblioteką naukową o profilu humanistycznym, głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.
Ma prawo do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.

CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akedemicka) – Centrum pełni tradycyjne funkcje biblioteki naukowej, wykorzystującej najnowocześniejsze technologie i narzędzia informacyjne. Z zasobów CINiBA mogą korzystać wszyscy. 

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) – strona umożliwiająca wyszukiwanie książek i innych dokumentów w postaci elektronicznej.

Libra.ibuk – wirtualna czytelnia książek.

Polska Bibliografia Literacka – to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych. Zgromadzone w bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1990-1998.

Język polski – materiały dla uczniów przyporządkowano do trzech menu: „Wiedza”, „Umiejętności” i „Egzaminy”. Menu „Wiedza” – opracowanie epok literackich, lektur szkolnych, teksty wierszy, informacje o pisarzach i poetach. Menu „Umiejętności” – wskazówki, jak pisać różne formy wypowiedzi pisemnej, testy czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia, porady i zadania dotyczące czytania ze zrozumieniem, informacje o sposobach szybkiego, łatwego i skutecznego uczenia się, podstawy retoryki, wskazówki dotyczące recytacji. Menu „Egzaminy” – informacje dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury, wymagania edukacyjne, zadania egzaminacyjne, wzory wypracowań..

Polski na 5-tkę – opracowania lektur, motywy literackie itp.

Staropolska on-line – utwory dawnej literatury polskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok).

Interklasa. Polski portal edukacyjny – informacje z różnych przedmiotów nauczania.

Listy z krainy snów… – różne wiersze, opowiadania, piosenki.

Matematyka – pomoc w nauce matematyki.

Pi-stacja – darmowe wideo-lekcje z matematyki.

Biologia z blondynką – zadania z biologii dla maturzystów i innych uczniów.

Author


Avatar