Your address will show here +12 34 56 78
Aktualności, Egzamin praktyczny, Egzaminy zawodowe 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

CZERWIEC 2023r.    PODSTAWA 2019

 

Na egzamin uczniowie zgłaszają się min. 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu!

 

 

 

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model egz.)

Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdając.

1.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

d

01.06.2023

09:00

120 min

Podstawa

2019

105

14

3L

2.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

d

01.06.2023

09:00

120 min

Podstawa

2019

104

14

3P

3.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

01.06.2023

09:00

180 min

Podstawa

2019

 

107

12

3T

4.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

01.06.2023

09:00

180 min

Podstawa

2019

209

11

3T

5.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

01.06.2023

09:00

150 min

Podstawa

2019

103

14

3H

6.      

Technik logistyk

333107

SPL. 04.

Organizacja transportu

d

01.06.2023

13:00

120 min

Podstawa

2019

104

2

7.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

d

01.06.2023

13:00

150 min

Podstawa

2019

105

1

8.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

d

01.06.2023

13:00

150 min

Podstawa

2019

2

9.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.06. 

Realizacja usług w recepcji.

d

01.06.2023

13:00

150 min

Podstawa

2019

4

10.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

dk

06.06.2023

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

3F

12

3F

11.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

dk

06.06.2023

12:30

180 min

Podstawa

2019

201

3F

12

3F

12.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

dk

12.06.2023

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

9

13.   

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

13.06.2023

08:00

180 min

Podstawa

2019

204

10

3e

14.   

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

13.06.2023

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

10

3e

15.   

Technik ekonomista

331403 

EKA. 05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

dk

14.06.2023

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

3

 

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

  • – dokument tożsamości
  • – przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
  • – kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu!

 

0

Skip to content