Aktualności

Informacje dla zdających egzaminy zawodowe w styczniu 2021Informacja dla zdających egzaminy zawodowe w styczniu 2021

 

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

· dokument tożsamości

· przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem

· Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

 

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

· dokument tożsamości

· przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem

· kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka – zawody: technik logistyk, technik portów i terminali,

· kalkulator prosty – technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

 

Zdający zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa GIS (w tym posiadania maseczek, własnych długopisów, kalkulatorów itp. oraz dezynfekcji rąk)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE SZKOŁY

 

 

WEJŚCIA DO SZKOŁY W CZASIE TRWANIA

WSZYSTKICH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

(PODSTAWA 2017, 2012)

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

 

WEJŚCIA DO SZKOŁY: (zdający wchodzą do szkoły według miejsca egzaminowania)

 

AULA (wchodzą uczniowie zdający w auli)

GŁÓWNE WEJŚCIE (wchodzą uczniowie zdający w salach na pozostałych piętrachWytyczne GIS pod adresem

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Author


Avatar