Projekt

STAŻE ZAWODOWE DO WIELKIEJ BRYTANII

 1. Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe doświadczenia szansą na przyszłość, który jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor kształcenie i szkolenie zawodowe.
 2. Projekt zakłada 4 – tygodniowy staż zawodowy w Wielkiej Brytanii we wrześniu lub październiku br.
 3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która jest uczniem Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach z klasy I, II, III w zawodzie: technik ekonomista, technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali.
 4. W ramach projektu zapewniamy:
 • Kurs języka angielskiego
 • Przygotowanie zawodowe, kulturowe i integracyjne
 • Transport
 • Ubezpieczenie
 • Zakwaterowanie
 • Środki finansowe na wyżywienie
 • Opiekę nauczycieli ze szkoły i pracownika firmy pośredniczącej
 1. Regulamin rekrutacji : regulamin erasmus
 2. Formularze można składać do 22 maja br. u mgr Joanny Krupy
  lub u p. mgr inż. Małgorzaty Herman