Osiągnięcia

Kamilla Hajruddinowa z klasy 2 l – finalistka

Kamilla Hajruddinowa z klasy 2 l – finalistka

Zawodów Centralnych  XLVIII Olimpiady  Języka  Rosyjskiego

W dniu 8 kwietnia 2017 roku w Warszawie w Instytucie Rusycystyki  odbyły się Zawody Centralne  XLVIII Olimpiady  Języka  Rosyjskiego. W centralnej olimpiadzie  udział wzięło 51 uczniów z całej  Polski- laureaci olimpiad regionalnych. Zawody obejmowały 2 etapy:  eliminacje pisemne – wypracowanie na jeden z przedstawionych tematów i  eliminacje ustne –wypowiedź ustna na jeden z trzech wybranych przez ucznia temat. Spośród 51 uczestników jury wyłoniło 10 laureatów i finalistów( minimalna ilość pkt – 51 ). Kamilla otrzymała ogólnie 75 pkt i została finalistką. W dniu 8 kwietnia  na oficjalnym spotkaniu laureaci i finaliści otrzymali nagrody i dyplomy.

Gratulacje!!!